KMS AKTUALIZOVALA PRIORITY NA OBDOBÍ 2022–⁠2026

KMS AKTUALIZOVALA PRIORITY NA OBDOBÍ 2022–⁠2026

Komise místní samosprávy Svobodné Dvory schválila per rollam hlasováním aktualizaci priorit KMS na volební období 2022–2026 1. Sportovní areál – výstavba sportovního areálu (venkovního sportoviště a haly) pro potřeby realizace sportovních a dalších potřeb žáků ZŠ Svobodné Dvory a zdejší

ZAPOJTE SE DO TVORBY ROZVOJOVÉHO PLÁNU SVOBODNÝCH DVORŮ

ZAPOJTE SE DO TVORBY ROZVOJOVÉHO PLÁNU SVOBODNÝCH DVORŮ

Vážení spoluobčané, v rámci tvorby rozvojového plánu Svobodných Dvorů si Vás jménem Komise místní samosprávy (KMS) dovolujeme oslovit za účelem spolupráce při rozhodování o stanovení hlavních směrů rozvoje naší místní části do roku 2030. Tento dotazník je distribuován v elektronické