Ve středu 19. června proběhlo v budově základní školy šesté jednání Komise místní samosprávy Svobodné Dvory v roce 2024. Komisi navštívilo i několik občanů z ulice K Meteoru. Další jednání se uskuteční ve středu 18. září 2024 v 18:30 v jednací místnosti KMS v obecním domě.

Z jednání byli omluveni předseda KMS Mgr. Merta a místopředseda KMS Ing. arch. Hájek. Z pověření předsedy jednání řídil PhDr. Šeba.

Na KMS byly nově projednány tyto body a úkoly:

  • Jednání komise navštívili občané z ulice K Meteoru. Přednesli svou nespokojenost se stavem parkování v této ulici, kde dochází k častému parkování v rozporu s platnou legislativou. Občané proto navrhují změnu textace dodatkové tabulky u dopravní značky na parkovišti mateřské školy v této ulici, a to tak, že parkování by zde bylo veřejnosti umožněno v pracovní dny od odpoledních do ranních hodin a o víkendu po celý den. Tím by došlo k navýšení legální parkovací kapacity v této ulici. Komise proto žádá pracovní skupinu náměstka primátora pro oblast dopravy o posouzení tohoto návrhu a navrhuje jeho schválení. Dále občané navrhují městu Hradec Králové zvážit zavedení plošného zákazu parkování vozidel nad 3,5 tuny na území města mimo k tomu určená parkoviště. Komise tento návrh podporuje.
  • Občané z ulice Třešňová poukazují na hluk v nočních hodinách, k němuž dochází na zdejších dětských hřištích ze strany dospělých osob. Komise občany informovala o nutnosti přivolat vždy v konkrétních případech hlídku Městské policie Hradec Králové voláním na linku 156. Dále komise žádá městskou policii o kontroly těchto hřišť v nočních hodinách při pravidelné hlídkové činnosti na území Svobodných Dvorů.
  • Mgr. Kropáč a PhDr. Šeba se zúčastnili jednání se zástupci vedení města ve věci rozvojových a dopravních projektů na území Svobodných Dvorů, dokončení komplexních pozemkových úprav a dalších témat. Členy komise informovali o dílčích závěrech z jednání a dalším postupu v přípravě jednotlivých investičních akcí.
  • Komise přijala informaci, že rada města Hradec Králové na svém jednání 11. 6. 2024 schválila alokaci potřebných finančních prostředků pro rekonstrukci fasády budovy základní školy, a to původní části i nově realizované přístavby. Tento návrh se podařilo prosadit díky společnému úsilí komise a školy a současně i díky pochopení města. Akce bude realizována v létě roku 2025.
  • Dětský den pro celou rodinu, který proběhl v sobotu 1. 6. 2024 v sokolovně za spolupořádání TJ Slavoj a KMS, se vydařil a byl silně navštíven i přes nepřízeň počasí. Komise děkuje všem, kteří se na přípravě programu podíleli, i všem návštěvníkům.

Stav rozpracovaných úkolů z minulých jednání (pouze aktualizované body):

  • Komise se seznámila s projektem participativního rozpočtu města Hradec Králové a podmínkami přihlašování projektů, což lze učinit do konce měsíce května. Současně komise diskutovala možné projekty, které by přispěly k rozvoji veřejných prostranství ve Svobodných Dvorech. KMS vyzývá občany, aby navrhli smysluplné projekty vhodné k přihlášení do participativního rozpočtu, přičemž se však musí jednat o projekty navrhované k realizaci výhradně na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Hradec Králové.
    Komise cestou svých členů Mgr. Merty, PhDr. Šeby a Ing. Smetipracha k realizaci přihlásí projekty revitalizace Bohdanečské návsi, parkové úpravy před budovou základní školy a vybudování naučné stezky po významných místech Svobodných Dvorů.
    Projekty byly do participativního rozpočtu přihlášeny. Občané budou včas informování o termínech a způsobu hlasování pro jednotlivé projekty.
ZASEDÁNÍ KMS (ČERVEN 2024)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *