MOBILNÍ SVOZ ODPADU SE USKUTEČNÍ 11. DUBNA 2021

MOBILNÍ SVOZ ODPADU SE USKUTEČNÍ 11. DUBNA 2021

Hradecké služby a.s. informují občany města Hradce Králové, že byly stanoveny termíny mobilního svozu pro rok 2021.  Sbírané nebezpečné odpady: barvy, lepidla, pryskyřice, nepoužitelná léčiva, chemické prostředky, pesticidy, postřiky, oleje a obaly od těchto výrobků, baterie a akumulátory, fotochemikálie, zaolejované