Svobodné Dvory

Svobodné Dvory jsou jednou z celkových 21 místních částí města Hradce Králové a s rozlohou 6,94 km2 (694 ha) tak jeho čtvrtou největší částí. Obec Svobodné Dvory vznikla v roce 1894. V roce 1971 došlo k jejímu připojení k Hradci Králové. Součástí katastru Svobodných Dvorů jsou i bývalé osady Bohdanečské Dvory, Cihelna a Klacov. Dnešní území Svobodných Dvorů, jenž je tvořeno tzv. horní a dolní části a samostatnými osadami Kozlovka a Chaloupky,  sousedí s místními částmi Plotiště nad Labem, Kukleny a Plačice a obcemi Stěžery a Všestary.

V roce 2021 žilo ve Svobodných Dvorech 2 632 obyvatel (2,9 % populace Hradce Králové) a tato hodnota se neustále zvyšuje. Vzhledem k pokračující bytové výstavbě a rostoucí atraktivitě Svobodných Dvorů lze předpokládat, že počet obyvatel zde bude dále narůstat. Již nyní jsou populačně nejrychleji rostoucí hradeckou částí. Nejvyšším počtem obyvatel disponovaly Svobodné Dvory v letech 1930 (poválečný růst), 1980 (rozvoj bytové výstavby v dolní části Svobodných Dvorů) a 2021 (současný rozvoj bytové výstavby). Počet obyvatel Svobodných Dvorů je ve srovnání s místními částmi Hradce Králové 7. nejvyšší.

Vývoj počtu obyvatel ve Svobodných Dvorech dle jednotlivých sčítání lidu, domů a bytů v letech 1869–2021 ilustruje graf níže (kliknutím na graf jej zvětšíte). Zároveň se můžete podívat na věkovou pyramidu obyvatelstva dle sčítání z roku 2021.

Zdroj: Český statistický úřad

Zdroj: Český statistický úřad