KMS AKTUALIZOVALA PRIORITY NA OBDOBÍ 2022–⁠2026

KMS AKTUALIZOVALA PRIORITY NA OBDOBÍ 2022–⁠2026

Komise místní samosprávy Svobodné Dvory schválila per rollam hlasováním aktualizaci priorit KMS na volební období 2022–2026 1. Sportovní areál – výstavba sportovního areálu (venkovního sportoviště a haly) pro potřeby realizace sportovních a dalších potřeb žáků ZŠ Svobodné Dvory a zdejší

ZAPOJTE SE DO TVORBY ROZVOJOVÉHO PLÁNU SVOBODNÝCH DVORŮ

ZAPOJTE SE DO TVORBY ROZVOJOVÉHO PLÁNU SVOBODNÝCH DVORŮ

Vážení spoluobčané, v rámci tvorby rozvojového plánu Svobodných Dvorů si Vás jménem Komise místní samosprávy (KMS) dovolujeme oslovit za účelem spolupráce při rozhodování o stanovení hlavních směrů rozvoje naší místní části do roku 2030. Tento dotazník je distribuován v elektronické

VYBUDOVÁNÍ SPORTOVNÍHO AREÁLU PŘI ZŠ JE NUTNOSTÍ

VYBUDOVÁNÍ SPORTOVNÍHO AREÁLU PŘI ZŠ JE NUTNOSTÍ

Zaslali jsme Zastupitelstvu města Hradec Králové společný dopis k projektu připravované výstavby Sportovního areálu Svobodné Dvory. Dne 15. 11. 2022 bylo ustanoveno nové vedení našeho města. Ředitel ZŠ a MŠ Svobodné Dvory Mgr. Pavel Balda, předseda Komise místní samosprávy Svobodné

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY DOSTÁVAJÍ REÁLNÉ OBRYSY

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY DOSTÁVAJÍ REÁLNÉ OBRYSY

Zastupitelstvo  schválilo 30. srpna 2021 důležitý dokument Plán společných zařízení v katastrálním území Svobodné Dvory, který byl vyhotoven jako součást komplexních pozemkových úprav (KPÚ) zahájených již v roce 2017. KPÚ vyvolala zejména stavba dálnice D11, samotný dokument zpracovala firma GEOVAP,