MOBILNÍ SVOZ ODPADU SE USKUTEČNÍ 4. ŘÍJNA 2020

MOBILNÍ SVOZ ODPADU SE USKUTEČNÍ 4. ŘÍJNA 2020

Hradecké služby a.s. informují občany města Hradce Králové, že byly stanoveny termíny mobilního svozu pro rok 2020.  Sbírané nebezpečné odpady: barvy, lepidla, pryskyřice, nepoužitelná léčiva, chemické prostředky, pesticidy, postřiky, oleje a obaly od těchto výrobků, baterie a akumulátory, fotochemikálie, zaolejované