Obec s mamutím příběhem

Nález téměř kompletní kostry mamuta ve zdejší cihelně v roce 1899 je českým unikátem.

ŽIVOT
ve Svobodných Dvorech


Jaké jsou zde zajímavosti z historie? Kam za přírodou? Kde a jak mohu trávit volný čas? Kde si mohou mé děti hrát? Jak se zde mohu občansky angažovat?

ROZVOJ
Svobodných Dvorů


Kam jako místní část Hradce Králové směřujeme? Směřujeme ke změně (rozvoj) nebo stagnaci kvality života? Rozvoj je patrný v těch místech, kde se dobře žije, kde jsou lidé rádi a jsou tam spokojeni.

alt-text

Občané Svobodných Dvorů vytáhli do boje proti nelegálním ubytovnám. Petici proti výstavbě a zřizování dalších ubytoven na území naší městské části podpořilo 1 165 občanů. Děkujeme. Více o této problematice naleznete zde.

Aktuality

DOČKÁME SE NĚKDY VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVIŠTĚ?

Ředitel základní školy Mgr. Pavel Balda zaslal odboru školství a volnočasových aktivit dopis, ve kterém žádá zařazení bodu do programu nejbližší schůze Rady města Hradce Králové: Projednání investičního záměru výstavby

ZASEDÁNÍ KMS (LISTOPAD 2021)

Ve středu 24. listopadu 2021 proběhlo páté zasedání Komise místní samosprávy v tomto roce. KMS stupňuje tlak na město, aby se některé ze zastavených projektů daly konečně do pohybu. Obyvatelé

REKONSTRUKCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY MÁ ZPOŽDĚNÍ

V současnosti probíhající rekonstrukce a přístavba budovy základní školy nabírá kvůli problémům se zhotovitelem zpoždění. Termín dokončení vstupního vestibulu školy nebyl ze strany zhotovitele opět dodržen. V současné době brání,

ZASEDÁNÍ KMS (ŘÍJEN 2021)

Ve středu 20. října 2021 proběhlo čtvrté zasedání Komise místní samosprávy v tomto roce. Město je opět pasivní, ukazuje se důležitost osobních neformálních setkání. Z nově projednaných a probíhajících bodů

POSLANECKÉ VOLBY ANEB JAK SE U NÁS HLASOVALO

8. a 9. října 2021 proběhly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Přinášíme vám výsledky za volební okrsky Svobodných Dvorů. Účást zde přesáhla krásných 74 %. Zdrojem dat je

ZASEDÁNÍ KMS (ZÁŘÍ 2021)

Ve středu 22. září 2021 proběhlo třetí zasedání Komise místní samosprávy v tomto roce. Poslední jednání se konalo v červnu 2021. Z nově projednaných a probíhajících bodů lze vyzdvihnout následující

ZAPOJTE SE DO ADAPTAČNÍ STRATEGIE PRO HRADEC KRÁLOVÉ

S ohledem na zhoršující se klimatické podmínky zahájilo město Hradec Králové tvorbu adaptační strategie, jejímž záměrem je zmírnění dopadů klimatických změn. Zpracovatelem strategie pro město je společnost Atregia a dále

JIŽ TENTO VÍKEND BUDEME UKLÍZET SVOBODNÉ DVORY

O víkendu 18. a 19. září proběhne ve Svobodných Dvorech úklidová akce a to v rámci celorepublikové osvětové kampaně Ukliďme Česko.   Úklidy nebudou probíhat hromadně, ale pouze individuálně. Ovšem

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY DOSTÁVAJÍ REÁLNÉ OBRYSY

Zastupitelstvo  schválilo 30. srpna 2021 důležitý dokument Plán společných zařízení v katastrálním území Svobodné Dvory, který byl vyhotoven jako součást komplexních pozemkových úprav (KPÚ) zahájených již v roce 2017. KPÚ

REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA V ZŠ NEPROBÍHÁ PODLE HARMONOGRAMU

Peripetie s přístavbou a rekonstrukcí odborných učeben v ZŠ Svobodné Dvory pokračují. Na konci letošního července byla firma MATEX HK s.r.o., která tuto zakázku vyhrála, nucena zastavit práce na stavbě,

KALENDÁŘ AKCÍ
ve Svobodných Dvorech

0
Rok vzniku obce
0
Kilometrů čtverečních
0
Obyvatel
0
Dětí