30. září 2023 budou některá problematická či nadbytečná kontejnerová stání zrušena.

S ohledem na rozšiřující se projekt svozu separovaného odpadu v režimu “Door to Door”, tedy přímo z domácností, přistupují Hradecké služby k optimalizaci hromadných svozových míst na celém území města. Dotkne se tak i Svobodných Dvorů, kde je pokrytí systémem svozu odpadu z domácností velmi intenzivní a dochází tak k velmi kvalitnímu třídění.

Odbor rozvoje města hradeckého magistrátu tak navrhl KMS Svobodné Dvory optimalizaci konkrétních svozových míst. KMS k němu připojila své návrhy tak, aby byla v rámci možnosti zachována dostupnost hromadných svozových míst v rozumné vzdálenosti. Většina návrhů byla ze strany Hradeckých služeb akceptována, příp. mírně upravena.

Dojde ke zrušení některých problematických svozových míst, která se opakovaně stávala terčem “odpadových nájezdníků”, kteří plnili kontejnery vlastním odpadem a vytvářeli v okolí nepořádek, což bylo a je častým předmětem stížností občanů. Jedná se zejména o kontejnerová stání na Dvorské ulici. Ze strany města by měl být navíc vyvinut tlak na provozovatele ubytoven, aby si objednali vlastní kontejnery pro podnikatelskou činnost, které budou vyváženy na jejich náklady, nikoliv na náklady města.

Na některých svozových místech dojde k doplnění chybějících nádob, na jiných naopak k jejich omezení. Zachovaná kontejnerová stání na zeleni dostanou zpevněný povrch.

Nový systém svozových míst na území Svobodných Dvorů bude KMS monitorovat a v případě potřeby navrhovat další úpravy. Všechna rušená místa budou v předstihu označena tabulí s informací.

 

SVOZOVÁ MÍSTA ODPADU VE SVOBODNÝCH DVORECH PROJDOU ZMĚNAMI

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *