Jaká je úroveň občanské vybavenosti Svobodných Dvorů?

Občanskou vybaveností rozumíme, jaké služby, příp. infrastrukturu mají obyvatelé dané obce k dispozici. V současnosti je tento pojem vnímán jako něco, co zásadně ovlivňuje kvalitu života. Občané očekávají, že tam, kde budou žít, budou mít dostupné co nejširší spektrum různých druhů služeb. Úroveň občanské vybavenosti Svobodných Dvorů je ve srovnání se sídly obdobné velikosti průměrná a v budoucnosti by snad mohlo dojít k jejímu zlepšení. Jaké služby zde v současnosti vlastně máme?

Základní škola a mateřská škola Svobodné Dvory

Základní škola Svobodné Dvory, Spojovací 66 je menší školou s prvním i druhým stupněm. V současné době se ve 13 kmenových učebnách základní školy vzdělává téměř 300 žáků a žákyň a ve 4 třídách mateřské školy více než 100 dětí. K přednostem školy patří především přátelská atmosféra a rodinné prostředí v klidné lokalitě na okraji města. Škola si zakládá na úzké spolupráci školy a rodiny a má kvalitně zpracovaný preventivní program, dbá na prevenci šikany, věnuje se znevýhodněným dětem. Své žáky vede ke slušnému chování, k dobrým mezilidským vztahům a k bezpečnému chování. Zdejší pedagogové se soustavně vzdělávají a zařazují do výuky nové metody, využívají interaktivní tabule a počítače. Výuka je doplňována návštěvami knihovny, divadel apod. Žáci a žákyně mohou v prostorách školy trávit i svůj volný čas. Nabídka různých mimoškolních aktivit v odpoledních hodinách je pestrá. V řadě kroužků mohou žáci a žákyně rozvíjet své sportovní, umělecké i rozumové dovednosti a schopnosti. Infrastruktura a kapacity ZŠ Svobodné Dvory současným požadavkům již nevyhovuje a navíc není bezbariérová. Od roku 2020 prochází škola modernizací, která bude financována z prostředků ITI Hradecko-pardubické aglomerace. Nedostatek prostor bude vyřešen přístavbou dvoupodlažního přístavku ve dvorní části školy. V rámci hygienického příslušenství budou doplněny toalety pro imobilní žáky. Nově vybaveny budou učebny odborných učeben přírodopisu, chemie-fyziky a počítačové techniky. V roce 2015 byla ve Svobodných Dvorech v ulici K Meteoru vybudována nová mateřská škola.

MŠ K Meteoru (foto: Tomáš Merta)
MŠ K Dolíkám (foto: Tomáš Merta)

Rodiny s dětmi do 4 let mohou využívat služeb Dětské skupiny Cihlička sídlící na adrese K Meteoru 756/16, jejíž zřizovatelem je Centrum andragogiky. Dětská skupina je vhodná pro rodiče na rodičovské dovolené nebo pracující na zkrácený úvazek. Kapacita zařízení je 6 dětí a disponuje vlastním dětským hřištěm, které je neveřejné.

Sportoviště a dětská hřiště ve Svobodných Dvorech

Nejvýznamnějším sportovištěm Svobodných Dvorů je místní sokolovna TJ Slavoj Svobodné Dvory s venkovním hřištěm. Sokolovna byla otevřena v roce 1921. V 70. letech se započalo s nutnými opravami původních prvků budovy. V této době, kdy došlo díky novému sídlišti k nárústu občanů, došlo i k nárůstu členské základny a zájmu o sportování. V aci „Z“ pak bylo vybudováno i zpevněné víceúčelové hřiště a živičným povrchem, které slouží dodnes. Hřiště je opatřeno umělým povrchem uvedeným do provozu při 90. výročí založení TJ. Po roce 1989 navázala TJ spolupráci s městem Hradec Králové, které přispívá na údržbu budovy a venkovního hřiště. Díky tomu byla provedena kompletní vodorovná izolaci zdiva, vyměněna střešní krytina, zrekonstruováno sociální zařízení tělocvičny a vybudována klubovna s vlastním zázemím. Na travnaté ploše vzniklo dětské hřiště. Venkovní hřiště s umělým povrchem funguje jako školní hřiště a je pod dohledem placeného správce.

Vzhledem k absenci multifunkčního krytého sportoviště ve Svobodný Dvorech a nedostatečných kapacitách pro výuku tělocviku v ZŠ Svobodné Dvory se již dlouho volá po výstavbě nového sportovního areálu včetně sportovní haly, která by plně pokryla tyto potřeby a byla by důstojným místem potřebným pro rozvoj sportu ve Svobodných Dvorech a volnočasové aktivity místních obyvatel. Hala by rovněž vyřešila nedostatek parkovacích míst v lokalitě (zvláště u ZŠ). Místo budoucího umístění haly je zde. Více informací o nové sportovní hale naleznete zde.

Nevyhovující je kvalita i kvantita veřejně přístupných dětských hřišť na území Svobodných Dvorů. Dětská hřiště jsou rozmístěna nerovnoměrně (v dolní části Dvorů jsou poblíž sebe rovnou tři hřiště – Meruňková, Ovocnářská a Třešňová, kdežto v horní části Dvorů je hřiště pouze jedno – u sokolovny) a jejich herní prvky neodpovídají standardům 21. století. Nejlépe vybaveným dětským hřištěm ve Svobodných Dvorech je hřiště Meruňková. Nerovnoměrnost vybavenosti Svobodných Dvorů kvalitními dětskými hřišti je patrná i při pohledu na sousední Plotiště nad Labem, které jsou vybaveny nejen otevřenými hřišti při ZŠ, ale i největším dětským hřištěm na území Hradce Králové. Nedaleké Plácky pak disponují jedním z nejmodernějších dětských hřišt v Hradci Králové a to hřištěm Maxe Malého. Přitom obě části mají méně obyvatel a dětí než Svobodné Dvory. V budoucnosti je potřeba, aby dětská hřiště vznikala rovnou během výstavby nových obytných čtvrtí jako je Meteor či Nová Pálenecká. V budoucnosti by ve Svobodných Dvorech nebo okolí mohlo vzniknout i workoutové hřiště pro mládež a dospělé, které v západní části Hradce Králové úplně chybí.

Na adrese Dvorská 232/2 působí komunitní centrum pohybových aktivit AREPO. Mohou zde cvičit rodiče s dětmi, malé i větší děti, pubertální mládež, vyučuje se zde univerzální sebeobrana, pro dospělé jsou pak určeny především kondiční tréninky, funkční tréninky, jóga a pilates či cvičení pro seniory.

Pošta Svobodné Dvory

Pošta Hradec Králové 15 sídlí na adrese Dvorská 324/95 v původně prvorepublikové a během socialismu přestavěné budově (sídlil zde mj. i místní národní výbor). Pošta má otevřeno každý pracovní den a neposkytuje služby Czech POINT, jako je tomu u pošt v Kuklenách či Plotištích nad Labem. Současný technický stav pošty je nevyhovující a již několikrát se uvažovalo o jejím zrušení. Obyvatelé Svobodných Dvorů by tak museli pro poštu buď do Kuklen nebo k hlavnímu nádraží. U pošty je rovněž problematické parkování (chybí vyhrazená parkovací stání pro návštěvníky pošty).

Pokud si objednáváte zboží přes eshopy, můžete využít služeb Zásilkovny, jejíž výdejní místa se nachází na adrese Dvorská 129/65 a Dvorská 385/21. Firmy DM Solutions, s.r.o. a Autopotřeby David Čihák  zde kromě výdejního místa provozují i místa podací.

Lékaři a zubaři ve Svobodných Dvorech

Ačkoliv jsou Svobodné Dvory částí, jež je vyhledávanou lokalitou pro bydlení lékařů různých odborností, tak svoji ordinaci zde má pouze jeden praktický lékař pro dospělé (MUDr. Jana Kolerová). Pediatr ani gynekolog zde nepůsobí. Nejbližší pediatři se nachází v Kuklenách a na Pražském Předměstí. Lépe je na tom stav zubařů, celkem tři zde mají své ordinace (MUDr. Stanislav Němeček, MDDr. Zuzana Rambousková a MUDr. Eva Hanušová). Nejsou zde ani lékárny, nejbližší se nachází v Kuklenách (Lékárna Kuklenka). Veterináře byste taktéž ve Svobodných Dvorech hledali marně, nejbližší je opět v Kuklenách (VET-KLINIKA).

Potraviny a stravování ve Svobodných Dvorech

Nabídka stravovacích služeb ve Svobodných Dvorech je poměrně široká. Fungují zde celkem čtyři restaurační zařízení a to Restaurace U Svatého Jana, Restaurace Selský dvůr, Hospoda U Náhona a nedávno otevřený podnik v americkém stylu EB diners.

Základní potraviny, maso, pečivo a lahůdky můžete zakoupit „U Špačka“, v potravinách Dvorská 469/114 nebo potravinách Dvorská 411/24. Ve Svobodných Dvorech se nenachází žádný supermarket, tím nejbližším je Albert Hypermarket v Plačicích, který v průběhu roku 2022 prošel modernizací. Přímo na Smetanově statku si můžete zakoupit čerstvé domácí saláty. Veškeré plodiny pochází z úrodných polí a sadů nacházejících se v blízkosti statku.

Další služby ve Svobodných Dvorech

Ubytovací služby ve Svobodných Dvorech zajišťují Penzion u Svatého Jana, Penzion Smetanův StatekUbytovna MITRANS HK s.r.o. a Ubytovna Dvorská (především s ukrajinskou klientelou). Řidiči automobilů zde mají možnost využít dvou čerpacích stanic pohonných hmot a to EUROBIT a UNO-HK. Opravit své automobily pak mohou v autoservisech Valský, Korado, JP výfuky nebo ve firmě VČ autoservis spol. s r.o.
 
V minulosti měla ve Svobodných Dvorech jednu ze svých poboček Knihovna města Hradce Králové.

Kam s odpady ve Svobodných Dvorech?

Svoz, likvidaci, a další služby v oblasti odpadového hospodářství ve statutárním městě Hradec Králové a Svobodných Dvorech zajišťuje společnost Hradecké služby a. s.

Ve Svobodných Dvorech lze třídit několik druhů odpadu a to papír, plast (včetně nápojových kartonů), sklo (bílé i barevné), bioodpad, gastroodpad, kovové obaly, elektrozařízení, textil, tuky a oleje. Umístění všech kontejnerů/nádob na tříděný odpad ve Svobodných Dvorech naleznete v interaktivní mapové aplikaci níže.

Pokud je kontejner na tříděný odpad plný (týká se zejména papíru), tak prosím využijte jiný kontejner. Odpad odložený u popelnic se považuje za černou skládku! Důležité je papírový odpad před vyhozením pořádně sešlapat (krabice), aby měl co nejmenší objem. Objemnější krabice (např. banánovky) je lepší odvézt na sběrný dvůr.

„Nebuďte líní, třiďte odpad.“
ČHMÚ Hradec Králové
Pobočka ČHMÚ ve Svobodných Dvorech (foto: Tomáš Merta)