JAK SE MOHU ZAPOJIT DO KOMUNITNÍHO ŽIVOTA?

Velkou část lidí zajímá, jak vypadá okolí místa kde bydlí a kudy se často pohybují, jaký je stav infrastruktury, kterou denně využívají a určitě přemýšlí nad tím, jak by se dal současný stav ještě zlepšit.

Bohužel většina obyvatel už nepodnikne potřebné kroky a ponechá vše, co by chtěla zlepšit, samovolnému vývoji, který ne vždy dopadne podle jejich představ. Pohozená plastová láhev v keři se sama neuklidí, rozpadající chodník se sám neopraví, nebudou se zde konat žádné akce, protože je nemá kdo pořádat a o zajímavých nápadech se nikdo nedozví, protože je nesdělím komisi místní samosprávy.

Jak se tedy mohu zapojit?

  • Sledujte pravidelně tento web. Pokud budou u nějaké akce potřeba dobrovolníci, tak se to zde dozvíte s časovým předstihem.
  • Přicházejte s nápady, jak vylepšit prostředí ve Svobodných Dvorech a vrátit zde komunitní život.
  • Nabídněte TJ Slavoj pomoc při revitalizaci zázemí sokolovny nebo organizaci kulturních akcí.
  • Hlaste problémy ve Svobodných Dvorech zdejší komisi místní samosprávy. Pokud vás štve rozbitý chodník, zničené lavičky, propadlé kanály v silnici, nesvítící veřejné osvětlení, nepořádek kolem kontejnerů, černá skládka, neodstraněný vrak, suchý strom či nepřehledné křoviny, tak neváhejte a napište podnět na Magistrát města Hradce Králové.
  • Zasaďte do veřejného prostoru vlastní strom (stromy). Díky dotačnímu programu na podporu komunitní výsadby stromů na veřejných prostranstvích můžete na tuto akci získat 100% dotaci.
  • Od roku 2019 se ve Svobodných Dvorech 2x ročně koná dobrovolnická úklidová akce Ukliďme svět, ukliďme Česko. První úklid proběhl 6. dubna 2019, kdy se nás sešlo rovnou 19 a sesbírali jsme přibližně půl tuny odpadu. Podruhé jsme uklízeli 21. září 2019. Účast tehdy byla výrazně menší (7 dobrovolníků) a i kvůli tomu bylo sesbírano pouze cca 150 kg odpadu. Mezi zajímavé úlovky patřila stará rozměrná pneumatika. Další úklid Svobodných Dvorů budeme realizovat v sobotu 19. září 2020 (jarní úklid nemohl proběhnout kvůli probíhající epidemii koronaviru).
  • Pokud někde uvidíte pohozený větší kus odpadu a je někde v blízkosti koš nebo popelnice, tak neváhejte a konejte 🙂
  • Věděli jste, že dobrovolnictví má význam pro obnovení důvěry a přetrhaných vazeb mezi lidmi a zároveň má výrazný podíl na rozvoji obce a kvality života jeho občanů?
Pneumatika nalezená během podzimního úklidu v rámci akce Ukliďme svět, ukliďme Česko (foto: Tomáš Merta)