Co s volným časem ve Svobodných Dvorech?

Mezi hlavní nositele společenského života v obcích patří nepochybně různé zájmové spolky. Ve Svobodných Dvorech je největším a nejvýznamnějším spolkem TJ Slavoj Svobodné Dvory. TJ Slavoj je příspěvkovou sportovně orientovanou organizací, jejíž základním účelem a činností je dle stanov:

 • provozovat sport a obdobnou činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky,
 • vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže,
 • budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá,
 • vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, etických, estetických a mravních pravidel,
 • hájit  zájmy  svých  členů,  za  tím  účelem  spolupracovat  s orgány  státní  správy a samosprávy s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci,
 • zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání svých členů,
 • dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností.

Mezi hlavní akce, které TJ Slavoj pravidelně pořádá nebo kdysi pořádala, patří dětský karneval, dětské dny, divadelní představení, rozloučení s cvičební sezónou či svobodnodvorský triatlon.

V oblasti rodinných pohybových aktivit pořádá rovněž cvičení rodičů s dětmi a cvičení chlapců do 13 a 17 let. Z mimo svobodnodvorských aktivit organizuje akce jako pobyty a návštěvy Orlických hor či sjezdy řeky Orlice.

V reakci na provoz nelegální ubytovny v Boční ulici vznikl začátkem srpna 2021 ve Svobodných Dvorech nový spolek Svobodné Dvory, z.s. s celoúzemní působností. Účelem spolku je:

 • ochrana životního prostředí a ochrana přírody a krajiny,
 • spolupráce s magistrátem města na rozvoji městské části ve všech oblastech dotýkajících se městské části Svobodné Dvory,
 • spolupráce a komunikace s místními podnikateli na kvalitním a přátelském rozvoji městské části Svobodné Dvory,
 • organizace společenských, vzdělávacích, kulturních a sportovních akcí v rámci městské části Svobodné Dvory,
 • vydávání propagačních materiálů, společné internetové prezentace spolku, vydávání bulletinu spolku,
 • jednání se státními a jinými orgány i soukromými subjekty,
 • vybudování a/nebo zajištění vybudování klidné zóny s dobrou občanskou vybaveností,
 • propojení a/nebo zajištění propojení městské části Kukleny s městskou částí Svobodné Dvory revitalizací biokoridoru kolem Malého Labského náhonu – propojení cyklostezkou případně zřízení naučné a poznávací stezky,
 • vybudování a/nebo zajištění vybudování minimálně dvou dětských a/nebo workoutových hřišť ve „spodní“ části Svobodných Dvorů (od ulice Františka Žaloudka na východ),
 • revitalizace a/nebo zajištění revitalizace rybníka „Čejkovky“ – vybudování klidové zóny, parku, laviček a/nebo místa pro aktivní odpočinek,
 • revitalizace a/nebo zajištění revitalizace Bohdaneckého rybníka – vybudování klidové zóny, laviček a/nebo místa pro aktivní odpočinek,
 • zřízení a/nebo zajištění zřízení obytných zón a doplnění retardérů ve vedlejších ulicích s rodinnou zástavbou,
 • zřízení a/nebo zajištění zřízení stacionárních stanovišť se sáčky a koši na sběr psích a jiných exkrementů v oblasti biokoridoru Malého Labského náhonu a Bohdaneckého rybníka – případně v dalších oblastech městské části Svobodné Dvory,
 • doplnění a/nebo zajištění doplnění přechodů pro chodce v ulici Dvorská,
 • instalace a/nebo zajištění instalace radaru měření rychlosti v ulici Dvorská,
 • prosazení a vybudování a/nebo zajištění vybudování venkovního sportovního areálu pro ZŠ ve Svobodných Dvorech,
 • a podpora místních umělců, sportovců a podnikatelů.

V květnu 2022 byl založen Okrašlovací spolek Svobodné Dvory, z. s. s celoúzemní působností, který navazuje na činnost stejnojmenného spolku aktivního v období tzv. první republiky. Spolek si klade za cíl přispět k oživení komunitního života na území obce, zlepšení stavu a rozsahu občanské vybavenosti a posílení povědomí o historii a jedinečnosti Svobodných Dvorů a pocitu sounáležitosti s místem mezi zde žijícími občany. Účelem spolku je:

 • povznesení komunitního a spolkového života na území Svobodných Dvorů,
 • rozvoj povědomí o historii, významu a jedinečnosti místní části Svobodné Dvory,
 • zlepšení stavu a rozsahu občanské vybavenosti a infrastruktury místní části Svobodné Dvory,
 • ochrana životního prostředí,
 • ochrana přírody a krajiny,
 • ochrana památek.

Ve Svobodných Dvorech dále působí tyto zájmové spolky:

 • Myslivecký spolek Svobodné Dvory
 • Klub rodičů a přátel školy Svobodné Dvory
 • Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Svobodné Dvory
 • Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Bohdanečská Svobodné Dvory
 • Centrum ekologické výchovy CIHELNA
 • AREPO Hradec Králové

a spolky založené za účelem kontroly nad rozvojem dané lokality:

 • Kozlovka
 • Chaloupky
Areál pohybu AREPO

Na adrese Dvorská 232/2 můžete navštívit centrum pohybových aktivit pro celou rodinu. Jedná se o komunitní centrum, které funguje v oblasti sportu, vzdělávání a také výchovy. Mohou zde cvičit rodiče s dětmi, malé i větší děti, pubertální mládež, vyučuje se zde univerzální sebeobrana, pro dospělé jsou pak určeny především kondiční tréninky, funkční tréninky, jóga a pilates či cvičení pro seniory. Aktuální informace a nabídku naleznete na Facebooku AREPA.

Od září 2020 je AREPO certifikovaným zařízením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti úpolových cvičení.

AREPO je také partnerem putovního AUTOKINA POD OBLOHOU, které naleznete na adrese Dvorská 232/3. Autokino nabízí filmy z pohodlí vašeho domova. Aktuální informace o promítání naleznete na jeho facebookových stránkách.

Velká tělocvična AREPA (zdroj: facebookové stránky AREPA)

Tipy na výlety i cyklovýlety ze Svobodných Dvorů

Do Archeoparku ve Všestarech za mamutem

Pokud se ze Svobodných Dvorů vydáte po cyklotrase 4362 směrem na Chaloupky, Břízu a Rosnici, tak po 8 kilometrech dorazíte do Všestar a zdejšího archeoparku. Výstavba této pravěké vesnice byla realizována v letech 2009–2012 v rámci projektu „Archeopark pravěku ve Všestarech“, který byl spolufinancován Evropskou unií. Archeopark pravěku ve Všestarech je unikátním svým zaměřením a jediným takto komplexně fungujícím archeoparkem v ČR. Návštěvníkům nabízí jedinečnou expozici pravěku s názornými ukázkami dobových zvyků, řemesel a obyčejů. Součástí projektu bylo taktéž vyznačení nové cyklotrasy, která spojila archeopark s centrem Hradce Králové. „Archeocyklotrasa“ v délce 12 km vede z Hradce Králové do Všestar po místních archeologicky význačných lokalitách, kde byly umístěny naučné tabule informující o archeologických zajímavostech dané lokality. Cestou můžete navštívit i Žižkův stůl, kde v roce 1423 došlo k utáboření Jana Žižky a jeho vojska.

Za Princem a Večernicí do Hrádku u Nechanic

Přibližně 12 km od Svobodných Dvorů se nachází státní zámek Hrádek u Nechanic. Doporučenou trasou na kole je ta přes Stěžery a Stěžírky, dále po žluté turistické trase přes Přímský les až do Nového Přímu, kde se napojíte na cyklotrasu 4270 a po dvou kilometrech dorazíte k nezaměnitelnému zámku, kde se kromě pohádky Princ a Večernice z roku 1978 natáčely např. film Tmavomodrý svět (2001) či Atentát (1964). Zámek Hrádek u Nechanic byl postaven jako reprezentační a letní sídlo hraběcího rodu Harrachů v letech 1839–1857. Současná zámecká expozice je ukázkou bydlení šlechty ve druhé polovině 19. století v původním historickém zařízení (reprezentační místnosti, apartmá hraběte a hraběnky, obrazárna, pokoje pro hosty, zámecká kaple). Státní zámek Hrádek u Nechanic byl roce 2001 prohlášen národní kulturní památkou České republiky a spravuje jej stát.

Celodenní cyklovýlet do Kuksu

Téměř celou, více než 30 km dlouho trasu, lze absolvovat po cyklostezce či komunikacích s minimálním provozem. Pro napojení na Labskou cyklostezku lze využít trasu přes Plotiště nad Labem a Plácky. Cestou můžete navštívit národní kulturní památku Kaple Zjevení Páně ve Smiřicích, v Josefově (Jaroměř) se zase můžete pochovat velkolepou pevností z dob císaře Josefa II. Až dorazíte do Kuksu, nezapomeňte kromě slavného hospitálu se sochami Ctností a Neřestí od Matyáše Bernarda Brauna, navštívit  Muzeum historických vozidel či České farmaceutické muzeum. Pokud vám již nezbudou síly na cestu zpět, můžete využít služeb vlaků Českých drah, ve kterých lze cestovat i s jízdním kolem. Vlaky zastavují ve stanici Kuks.

Tip na koupání nedaleko Svobodných Dvorů

Potřebujete se v horkém dnu ochladit a nechce se Vám na přeplněnou Flošnu? Zkuste koupaliště ve Stěžírkách, kam se bez problémů dostanete linkou č. 16 (zastávka Stěžery, Stěžírky). Jedná se o požární nádrž, která každoročně prochází čištěním i údržbou. Od roku 2019 má vlastní čističku vody a od roku 2020 nové zázemí s posezením a občerstvením. Děti se mohou zabavit na dětském hřišti. Vstup na koupaliště je zdarma.