Mezi hlavní nositele společenského života v obcích patří nepochybně různé zájmové spolky. Ve Svobodných Dvorech je největším a nejvýznamnějším spolkem TJ Slavoj Svobodné Dvory. TJ Slavoj je příspěvkovou sportovně orientovanou organizací, jejíž základním účelem a činností je dle stanov:

 • provozovat sport a obdobnou činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky,
 • vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže,
 • budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá,
 • vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, etických, estetických a mravních pravidel,
 • hájit  zájmy  svých  členů,  za  tím  účelem  spolupracovat  s orgány  státní  správy a samosprávy s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci,
 • zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání svých členů,
 • dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností.

Mezi hlavní akce, které TJ Slavoj pravidelně pořádá nebo kdysi pořádala, patří dětský karneval, dětské dny, divadelní představení, rozloučení s cvičební sezónou či svobodnodvorský triatlon.

V oblasti rodinných pohybových aktivit pořádá rovněž cvičení rodičů s dětmi a cvičení chlapců do 13 a 17 let. Z mimo svobodnodvorských aktivit organizuje akce jako pobyty a návštěvy Orlických hor či sjezdy řeky Orlice.

Ve Svobodných Dvorech dále působí tyto zájmové spolky:

 • Myslivecký spolek Svobodné Dvory
 • Klub rodičů a přátel školy Svobodné Dvory
 • Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Svobodné Dvory
 • Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Bohdanečská Svobodné Dvory
 • Centrum ekologické výchovy CIHELNA
 • AREPO Hradec Králové

a spolky založené za účelem kontroly nad rozvojem dané lokality:

 • Kozlovka
 • Chaloupky
 • Věděli jste, že až do roku 1993 byl centrem společenského i kulturního života ve Svobodných Dvorech Dělnický dům? V současnosti je v soukromých rukách a je sídlem řady firem.

DALŠÍ MOŽNOSTI AKTIVNÍHO TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU VE SVOBODNÝCH DVORECH

Areál pohybu AREPO

Na adrese Dvorská 232/2 můžete navštívit centrum pohybových aktivit pro celou rodinu. Jedná se o komunitní centrum, které funguje v oblasti sportu, vzdělávání a také výchovy. Mohou zde cvičit rodiče s dětmi, malé i větší děti, pubertální mládež, vycvučuje se zde univerzální sebeobrana,pro dospělé jsou pak určeny především kondiční tréninky, funkční tréninky, jóga a pilates či cvičení pro seniory.