Kam hlásit problémy, na které ve Svobodných Dvorech narazím a komu zaslat podnět?

Určitě jste někdy ve Svobodných Dvorech narazili na problém a nevěděli jste, komu jej vlastně nahlásit. Máte na výběr z několika možností:

1) Podat podnět na magistrát.

2) Napsat Komisi místní samosprávy Svobodné Dvory.

3) Založit občanské sdružení a řešit problémy po vlastní ose.

Napsat podnět na Magistrát města Hradec Králové můžete prostřednictvím mobilní aplikace Munipolis. Zde je ideální hlásit marginální problémy jako závady na chodnících, silnici, lavičkách nesvítící lampy veřejného osvětlení, nepřehledné křoviny, suché stromy, autovraky v ulicích, přeplněné odpadkové koše či velký nepořádek kolem odpadkových košů, příp. kontejnerů na tříděný odpad. Velmi pomůže, pokud dobře specifikujete místo a přiložíte fotografii problému.
Tento způsob podání informace nenahrazuje standardní podání nebo stížnost, a to včetně jejich vyřízení dle správního řádu a vnitřních předpisů magistrátu.

Pokud budete mít nějaký podnět většího charakteru, např. zřízení kontejnerového stání na tříděný odpad či problémy s přetrvávající kriminalitou, anebo pokud na váš podnět zaslaný na magistrát nebude nijak reagováno, tak se můžete obrátit na Komisi místní samosprávy Svobodné Dvory. Můžete napsat na oficiální email [email protected], nebo vyplnit formulář na tomto webu. Rovněž není na škodu přijít osobně na jednání komise, které se konají jednou měsíčně (obvykle třetí středu v měsíci). Komise uvítá i případné nápady, jak zlepšit život ve Svobodných Dvorech (komunitní projekty, péče o životní prostředí apod.).