Kde se ve Svobodných Dvorech rozvíjí bytová výstavba?

V roce 2011 bylo dle sčítání lidu, domů a bytů celkem 695 domů (5,9 % všech domů v Hradci Králové). Tato hodnota je však v současnosti o několik desítek domů vyšší. Vzhledem k pokračující bytové výstavbě a rostoucí atraktivitě Svobodných Dvorů lze předpokládat, že počet obyvatel, domů i bytů zde bude dále narůstat. Podrobnější informace o obyvatelstvu přinese až sčítání v roce 2021. Počet domů Svobodných Dvorů je ve srovnání s místními částmi Hradce Králové 7. nejvyšší.

Vývoj počtu domů ve Svobodných Dvorech dle jednotlivých sčítání lidu, domů a bytů v letech 1869–2011 ilustruje graf níže (kliknutím na graf jej zvětšíte).

Zdroj: Český statistický úřad

Nová Pálenecká

Nová Pálenecká je v současnosti největším developerským projektem ve Svobodných Dvorech. Celkově zde mezi Dvorskou a Páleneckou ulicí postupně vyroste 36 rodinných domů řadového typy a solitérů, kde 20 domů připadá pro řadové domy atriového typu, 14 domů bude solitérních a jeden dvojdům. Lokalita je dopravně napojena na  ulici Pálenecká. Součástí záměru je příprava křižovatky pro další výstavbu východně a jižně od lokality. Koncem roku 2019 bylo zahájeno územní řízení na druhou etapu projektu.

Developerem je společnost IMO-STAR 98 s.r.o. Samostatné webové stránky k projektu již nefungují. Níže se můžete podívat na sdělení k oznámení podlimitního záměru podle posudku EIA.

Nová Pálenecká vlevo, stará bytová zástavba vpravo (kliknutím zvětšíte)

Meteor 1 a 2

Lokalita Meteor se nachází ve staré části Svobodných Dvorů. V minulosti se celé území dnešní výstavby využívalo především ke sportovním účelům. V roce 2005 se o celé území začal zajímat místní podnikatel a současný vlastník celého projektu. Ve spolupráci s městem byla v lokalitě vybudována nová komunikace a v první fázi zde vzniklo 26 pozemkových parcel k individuální výstavbě rodinných domů. Ve druhé fázi byla zahájena výstavba bytových domů, která byla dokončena v roce 2018. Od roku 2020 pokračuje rozvoj lokality s názvem Meteor II stavbou dalších dvou bytových domů. Poté by zde měly vyrůst další 4 bytové domy a několik desítek rodinných domů (pouze plány).

V prvních letech projektu byla developerem společnost FINAL ALFA a. s. Současným developerem je společnost Green Direction s.r.o. 

Sídliště Meteor 1 (kliknutím zvětšíte)
Sídliště Meteor 2 – situační výkres (kliknutím zvětšíte)

Meruňková

Posledním developerským projektem, i když ne přímo na katastru Svobodných Dvorů, nicméně se zřetelnými vazbami na Svobodné Dvory a zdejší zástavbu, je lokalita Meruňková. Postupně zde vznikají řadové montované dřevostavby, které jsou vyráběny v montážní hale přímo ve Svobodných Dvorech. I. etapa již byla ukončena, ve II. etapě dojde k výstavbě 10 nových řadových domů a jeden dvojdomek.

Developerem je společnost D.E.E.D., a.s. se sídlem ve Svobodných Dvorech. Výstavbu domů provádí pobočná firma D.E.E.D. CZECH s.r.o.  

Nová výstavba na ulici Meruňková (kliknutím zvětšíte)

Budoucí rozvojové lokality pro bydlení

V nově pořizovaném Územním plánu Hradce Králové je ve Svobodných Dvorech navrženo množství lokalit, kde by v budoucnosti měly vzniknout jak rodinné, tak bytové domy. Většina lokalit je navržena tak, že výstavba bude realizována tzv. na zelené louce, tzn. na zemědělské půdě.

K největšímu rozvoji obytné zástavby by mělo dojít mezi Dvorskou ulicí a Kuklenami (ulice Na Stružce). V Pálenecké ulici by mělo dojít k zástavbě proluk a dalším etapám projektu Nová Pálenecká. Bytová výstavba by měla propojit i lokalitu Meruňková s Plotištěmi nad Labem (ulice Koutníkova). Další výstavba bude pokračovat v lokalitě Meteor (ulice K Meteoru) a navržena je i bytová výstavba podél ulice K Dolíkám a silnice I/11. Nemalá plocha je navržena za domy u ulice Dvorská. Nové domy jsou plánovány také v osadách Kozlovka a Chaloupky. Plány do budoucnosti jsou tedy zřejmé, nicméně nové výstavbě a přílivu obyvatel se musí přizpůsobit i silniční síť a technická infrastruktura, obojí zde však vykazuje značné mezery.