Ve středu 20. prosince 2023 proběhlo v restauraci U Sv. Jana poslední jednání Komise místní samosprávy Svobodné Dvory v roce 2023. Další jednání se uskuteční netradičně ve čtvrtek 25. ledna od 18:30 v budově základní školy.

Na KMS byly nově projednány tyto body a úkoly:

 • Komise vyhodnotila veřejnou schůzi s vedením města a občany, která se uskutečnila 7. 12. 2023, a konstatuje, že všechna témata důležitá pro rozvoj Svobodných Dvorů byla dostatečně diskutována. Dílčí problémy a náměty, které byly v diskusi zmíněny, budou komisí dále řešeny.
 • Komise schválila termíny svých jednání v roce 2024, a to jmenovitě: 25. 1., 28. 2., 20. 3., 17. 4., 22. 5., 19. 6., 18. 9., 23. 10., 20. 11., 18. 12. Hlavním prostorem pro práci i jednání komise zůstává místnost v obecním domě, v zimním období pak budova základní školy a Penzion U sv. Jana.
 • Komise ve vazbě na nový systém statutárního města Hradec Králové pro práci s prioritami  a výzvu ke stanovení tří priorit pro schválení a následné zapracování do akčního plánu města schvaluje tyto tři priority: A) Rozšíření studie “Návrh řešení parkování, zklidnění dopravy a odstranění dopravních závad ve Svobodných Dvorech v Hradci Králové” a realizace v ní navržených opatření; B) Odstranění závad na komunikacích vzniklých vlivem zvýšené dopravy při výstavbě dálnice D11; C) Rekonstrukce prostor KMS v obecním domě pro potřeby komunitního života. Stěžejní priorita Svobodných Dvorů, kterou je vybudování sportovního areálu, je díky dosavadní práci komise a pochopení vedení města v akčním plánu již obsažena. Komise pověřuje Mgr. Mertu a PhDr. Šebu vypracováním tzv. karet priorit a jejich předložením gesčnímu odboru magistrátu města, a to v termínu do 15. 1. 2024.

Stav rozpracovaných úkolů z minulých jednání (pouze aktualizované body):

 • Komise přijala informaci KMS Plotiště nad Labem o jejím usnesení 23/7/4, kterým požaduje revizi dřevin, instalaci laviček, výsadbu a další úpravy na travnaté ploše na rozhraní ulic Zahrádkářská a Drtinova. Tato plocha se nachází na pomezí katastrů Svobodných Dvorů a Plotišť nad Labem a využívají ji ve zvýšené míře právě i občané Svobodných Dvorů. Z toho důvodu komise tento požadavek podporuje a žádá Technické služby Hradec Králové o jeho realizaci. V úterý 17. 10. 2023 se na místě uskutečnilo jednání zástupců KMS Plotiště nad Labem, KMS Svobodné Dvory a Technických služeb, kterého se za komisi zúčastnil Mgr. M. Šeba. Veškeré úpravy by měly být Technickými službami realizovány ještě v letošním roce.
  Komise konstatuje, že veškeré práce byly provedeny a děkuje Technickým službám za realizaci.
 • Pan Jirásek přednesl komisi návrh na instalaci laviček při nově vybudovaném chodníku do Kozlovky. Komise s návrhem souhlasí a žádá Technické služby Hradec Králové o instalaci v úseku při aleji s tím, že konkrétní místa budou vybrána ve vzájemné spolupráci. Dále pan Jirásek upozorňuje na potřebu prořezu větví přesahujících ze stromů tvořící alej do chodníku, a na nutnost vysekat a vyčistit příkop za objektem konečné zastávky Kozlovka. Komise žádá Technické služby o zajištění.
  Komise konstatuje, že prořez větví i vysekání a vyčištění příkopu proběhly, instalace laviček na dohodnutých místech bude provedena začátkem roku 2024. Komise děkuje Technickým službám za zajištění.
 • Ing. Smetiprach přednesl komisi žádost TJ Slavoj o příspěvek na nákup techniky pro údržbu areálu sokolovny. Komise s poskytnutím příspěvku souhlasí s tím, že jeho výše bude upřesněna ve vazbě na skutečnou cenu.
  Ing. Smetiprach předložil komisi doklad o nákupu v ceně 13.506 Kč vč. DPH. Komise se usnesla poskytnout příspěvek ve výši 13.000 Kč a žádá Kancelář primátorky o jeho vyplacení TJ Slavoj.
ZASEDÁNÍ KMS (PROSINEC 2023)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *