Kam za přírodou ve Svobodných Dvorech?

Vzhledem ke skutečnosti, že Svobodné Dvory leží v intenzivně využívané zemědělské krajině, se zde nachází pouze dva menší lesní celky a to les na Meteoru u bývalé Komárkovy cihelny a tzv. Les u staré cihelny, který je zároveň lokálním biocentrem.

Bohdanecký písník na jaře (foto: Tomáš Merta)

Nejvýznamnější vodní plochou je zde Bohdanecký rybník (písník). Místo má velký potenciál pro trávení volného času (procházky). Jedná se totiž o jedno z mála míst ve Svobodných Dvorech, kam lze v současnosti vyrazit za přírodou. Nynější stav písníku je však nevyhovující. Pozemky jsou z většiny ve vlastnictví firmy WIEGEL HRADEC KRÁLOVÉ žárové zinkování s.r.o. V budoucnosti by mohly proběhnout rozhovory s firmou o možné revitalizaci tohoto území (demolice nevyužívaného objektu, úpravy zeleně, umístění laviček, naučných tabulí apod.) a jeho širšího zpřístupnění pro obyvatele Svobodných Dvorů.

Nejvýznamnějším vodním tokem Svobodných Dvorů je Labský náhon, který tvoří hranici mezi Svobodnými Dvory a Kuklenami. Náhon vystupuje z řeky Labe nad předměřickým jezem a u Březhradu se opět vlévá do Labe. Dodnes je v provozu. K procházkám se využívá část mezi ulicemi Zahrádkářská a Pálenecká, jejíž součástí je i menší Rybník pod Pálenkou. Do Labského náhonu je u ZVU zapuštěna Chalupecká (Chaloupská) svodnice, jejíž účelem je odvádět srážkovou vodu během intezivních dešťů pryč z okolních polí. Její význam je tak v první řadě protipovodňový. V budoucnosti se plánuje vytvoření funkčního lokálního biokoridoru Chaloupská svodnice, aby se zesílil její přírodní a krajinotvorný význam.

Chcete vyrazit někam do lesa a nechce se vám jezdit až do Hradeckých městských lesů, které jsou navíc přeplněné lidmi? Jen tři kilometry od Svobodných Dvorů a necelý kilometr od osady Chaloupky se na katastrech obcí Všestary a Dolní Přím nachází Břízský les. Jedná se o pěkný smíšený les s vysokým podílem listnatých stromů (viz fotografie níže). Ideálním výchozím bodem je stěžerská osada Charbuzice (zastávky Charbuzice nebo Charbuzice křižovatka), kam se dostanete autobusem číslo 16. Po cestě z Charbuzic se v létě můžete občerstvit ovocem (třešně, jablka či švestky).

Dalším pěkným smíšeným lesem ležícím nedaleko Svobodných Dvorů je rozlehlý Přímský les, kde jen zřídka narazíte na živáčka. Lesem prochází žlutá turistická trasa. Nejlépe se zde dostanete ze Stěžírek, kam opět zajíždí linka číslo 16 (zastávka Stěžery, Stěžírky). Les je ideálním místem k houbaření. Na Přímský les pak navazuje Těchlovický les.

Břízský les na jaře (foto: Tomáš Merta)