Od pondělí 3. května se žáci i učitelé dočasně uchýlí do prostor Centra andragogiky ve Svobodných Dvorech (1. a 3. ročník), do ZŠ Kukleny (2., 4. a 5. ročník) a ZŠ Hučák (druhý stupeň).

Projekt „Stavební úpravy a přístavba ZŠ Svobodné Dvory“

Modernizace a přístavba ZŠ bude financována z rozpočtu Statutárního města Hradec Králové za příspění Evropské unie. Celkové náklady projektu jsou 35 milionů Kč, z toho dotace z Integrovaného regionálního operačního pogramu bude tvořit až 18 milionů Kč.

Kapacita školy a standard některých úseků již neodpovídá současným požadavkům na moderní výuku. Projekt řeší nedostatek prostor přístavbou dvoupodlažního přístavku ve dvorní části školy. V přístavbě je navrženo rozšíření šaten místo současného provizorního umístění v chodbě.

Dále se v projektu počítá s modernizací:
1) odborné učebny přírodopisu včetně přípravny,
2) odborné učebny fyziky – chemie s přípravnou a laboratoří,
3) počítačové učebny.

Škola není v současné době bezbariérově řešená. Pro zajištění bezbariérového přístupu bude vybudován výtah umístěný poblíž stávajícího schodiště, který zajistí bezbariérový přístup do všech podlaží pavilonu. Dále bude v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. vybudováno WC pro imobilní. Prostor učeben bude v rámci stavby dokončen úpravami podlah, stěn a stropů. Je preferováno střídmé barevné řešení. Odborné učebny přírodopisu a fyziky – chemie budou vybaveny novou katedrou, demonstračním stolem, mycím stolem, interaktivní tabulí s dataprojektorem, žákovskými lavicemi, pracovní plochou a deskou. Počítačová učebna bude vybavena wifi, switchem, optickými kabely, serverem (mimo učebnu), rozvody, učitelskými a žákovskými stanicemi s monitory, elektroinstalací. Realizované odborné učebny přírodopisu, chemie-fyziky a počítačová učebna budou vybaveny novými pomůckami. Vybavení bude splňovat moderní trendy ve výuce. Součástí návrhu je také revitalizace venkovních prostor. Jedná se o vytvoření nového nástupního prostranství před školou a úpravy dvorní části pro krátkodobou rekreaci žáků a regulaci parkování a zásobování. Plocha je rozšířena, nově zadlážděna a doplněna drobnou architekturou a zelení.

ZAČALA MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ŽÁKY ČEKAJÍ PŘESUNY

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.