Veřejnost se může do 29. května vyjádřit k dokumentaci k záměru Shopping Park Nová Zelená.

Smyslem tohoto kroku je z pozice občanů zkontrolovat, zda investor. tedy společnost Endeta a.s., v souladu se zákonem připomínky a námitky města, spolků a veřejnosti opravdu vypořádal a poukázat na další nesrovnalosti s cílem prosadit veřejné projednání. To může nařídit krajský úřad na základě zaslaných připomínek.

Řada připomínek a námitek zůstala bez reakce investora včetně reakcí na námitky a dotazy naší KMS. Chystáme k tomu patřičnou reakci zaměřenou zejména na problémy a nejasnosti v oblasti dopravy.

Adresa kam můžete poslat své vyjádření k záměru:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

NOVÁ ZELENÁ JDE ZNOVU DO PŘIPOMÍNKOVACÍ FÁZE

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *