Zastupitelstvo  schválilo 30. srpna 2021 důležitý dokument Plán společných zařízení v katastrálním území Svobodné Dvory, který byl vyhotoven jako součást komplexních pozemkových úprav (KPÚ) zahájených již v roce 2017. KPÚ vyvolala zejména stavba dálnice D11, samotný dokument zpracovala firma GEOVAP, spol. s r.o.

Plán společných zařízení je soubor opatření, která se snaží zlepšit podmínky pro hospodaření v krajině a zároveň slouží k ochraně a tvorbě životního prostředí. Jedná se zejména o:

🚜🚲🚶‍♂️ obslužné komunikace
🌳🍀 protierozní
🌧💦 a protipovodňová opatření.

Jednotlivá opatření navržená v plánu společných zařízení si kladou za cíl zpřístupnit pozemky jednotlivých vlastníků, zabraňovat vodní i větrné erozi, pokud možno zvýšit míru retence vody v krajině, zlepšit prostupnost krajiny a doplnit do krajiny ekologicky stabilní systémy. Opatření plní v ideálním případě více funkcí najednou. Všechna dohromady pak vytvářejí kostru pro návrh nových pozemků. Financování a realizaci těchto opatření zajišťuje stát, ovšem potřebuje k tomu souhlas majitelů dotčených pozemků, což jsou v tomto případě hlavně vlastníci zemědělské půdy.

Součástí navržených opatření je i cesta navržená souběžně se severní hranicí ulice Klacovská. Jejím účelem je oddělení zemědělského, cyklistického a pěšího provozu z Klacovské. Podle informací od zpracovatele plánu bychom se této cesty mohli dočkat nejdříve za tři roky.

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY DOSTÁVAJÍ REÁLNÉ OBRYSY

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *