Ve středu 24. listopadu 2021 proběhlo páté zasedání Komise místní samosprávy v tomto roce. KMS stupňuje tlak na město, aby se některé ze zastavených projektů daly konečně do pohybu. Obyvatelé Chaloupek se v prosinci dočkají oficiálního zprůjezdnění mostu přes dálnici.

Z nově projednaných a probíhajících bodů lze vyzdvihnout následující body:

 • Od občanů byl vznesen dotaz, zda je hledáno dopravní řešení za zaslepení ulice Spojovací na silnici I/35. Útvar hlavního architekta nechal zpracovat nový návrh propojení Spojovací ulice (křižovatka na Kozlovce) až na silnici I/11 (výstavba nové kruhové křižovatky) s výjezdem ze sídliště Meteor II. Na kontrolním dni k dálnici D11 byl dán přibližný termín zaslepení Spojovací ulice ve vazbě k výstavbě D35 na rok 2023–2024.
 • Školní hřiště – „Sportovní areál ve Svobodných Dvorech“. Byla podepsána smlouva s novou projektovou organizací na vypracování podkladů pro Územní rozhodnutí a Stavební řízení. Vedení školy požádalo Radu města o zařazení stavby do investičních priorit města. Pan ředitel v dopise upozorňuje na dlouhodobé problémy s (ne)plněním osnov pro tělesnou výchovu a nevhodné venkovní prostory pro školní družinu.
 • Občané Cihlářské ulice upozorňují na lokální topení v domě č. or. 21. Majitel používá nevhodné palivo, při jeho spalování dochází k dusivému a štiplavému kouři. Případ byl již v minulých letech řešen. KMS požaduje provedení kontroly ze strany kompetentních orgánů. Dle vyjádření zástupce Odboru životního prostředí bude provedena kontrola.
 • KMS požaduje z Bohdanečské ulici vytvořit obytnou zónu. V ulici není chodník a dochází zde k enormnímu nárůstu provozu vozidel. Zároveň komise požaduje zachování zatravněných ploch na náměstí. Magistrát města požaduje provedení místního referenda k požadavku vytvoření Obytné zóny. Bylo uspořádáno místní referendum a občané se jednoznačně vyjádřili k vytvoření obytné zóny. 
 • Občané Hannovy a Kochanovy ulice požadují, aby při svozu odpadů kuka vozy Hradeckých služeb zajížděly do Kochanovy ulice. V současné době občané Kochanovy ulice musí umísťovat nádoby na odpad do prostoru křižovatky Hannova x Kochanova a po vyprázdnění nádob se křižovatka stává neprůjezdnou. Zástupce Hradeckých služeb upozornil, že při vyvážení popelnic může dojít k porušení zámkové dlažby na ulici Kochanova. KMS bere na vědomí a upozorňuje, že silnice Hannova i Kochanova jsou vydlážděny stejnou zámkovou dlažbou. Předpokládáme, že je únosnost obou vozovek stejná.
 • KMS upozorňuje na přerušení stavebních prací na stavbě rekonstrukce základní školy. Stavba je bez jakéhokoliv zabezpečení rozestavěné stavby a může dojít k zatečení do školní budovy, částečně odkrytou střechou. Při nedodržení přijatého harmonogramu výstavby, zejména stavebním úpravám v budově školy, nebudou moci být pro školní rok 2022/2023 přijaty do první třídy všechny děti ze Svobodných Dvorů. Dle současného odhadu přijde k zápisu cca 40 dětí. KMS proto žádá Radu města o okamžité jednání k problematice dostavby školy, aby nedošlo k materiálovým a finančním škodám. 
 • KMS byla upozorněna na rozbitou šachtu soustavy zavlažování u polní cesty na Křemenec, která je údajně v majku ZD Všestary. Šachta byla urychleně opravena panem Mukařovským. KMS upozorňuje občany, že cesta na Křemenec je využívána pro obsluhu polí za Kozlovkou a nelze jí používat jako skládku stavební sutě a jiných odpadů.
 • KMS vznáší dotaz, zda je pokračováno v navazujících projektových etapách realizace úprav na silnici Spojovací před školou, na ulici Dvorské u pošty a zejména na křižovatce Dvorská x Cihlářská x K Meteoru (vybudování kruhové křižovatky). Studie byla zpracována a projednána Odborem hlavního architekta v 02/2020 (viz Zápis ze schůze KMS č.3/2020).
 • KMS upozorňuje na velkou výtluku na vozovce na ulici Bohdanečská před č.p. 133.
 • KMS na základě upozornění občanů požaduje zrušení travnatých pásů na začátku ulice K Dolíkám směrem k mateřské školce. Travnaté pásy jsou neustále znečišťovány psími exkrementy i přes nainstalovaný speciální koš na psí exkrementy. KMS žádá občany, aby po svých psech prováděli úklid na veřejných prostorech po celých Svobodných Dvorech.
 • KMS odsouhlasila finanční příspěvek na Mikulášskou besídku ve škole ve finanční výši 4 500 Kč a pro mateřské školky ve výši 3 000 Kč.
 • Předseda KMS informoval o termínu zprovoznění mostu na Klacovské ulici přes dálnici D11. Termín byl potvrzen zástupcem ŘSD na 17. 12. 2021.
ZASEDÁNÍ KMS (LISTOPAD 2021)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *