V současnosti probíhající rekonstrukce a přístavba budovy základní školy nabírá kvůli problémům se zhotovitelem zpoždění.

Termín dokončení vstupního vestibulu školy nebyl ze strany zhotovitele opět dodržen. V současné době brání, alespoň provizornímu užívání vstupního vestibulu, technické a legislativní problémy. Všechny činnosti teď zajišťují subdodavatelé zhotovitele, kde není stanoven žádný termín na odstranění závad.
 
Zhotovitel nemůže v současné době zajistit kolaudaci vstupu. Investor se snaží zprovoznit vstup na základě smlouvy se zhotovitelem o dočasném užívání stavby. Společnost Matex HK bohužel nemá odpovědného zástupce, který je oprávněn tuto smlouvu podepsat.
Z výše uvedených důvodů se musíme i nadále smířit s využíváním provizorního bočního vstupu do školy.
 
S ohledem na ukončené práce na přístavbě a nezahájení prací na půdní vestavbě vyzval v pondělí na kontrolním dni investor zhotovitele k okamžitému zahájení stavebních prací nebo k neprodlenému zazimování stavby.
 
Zatím nelze odhadnout, jaký vliv bude mít současný průběh na stanovený konečný termín dokončení celkové rekonstrukce naší školy v červnu 2022.
 
Hlavní otázkou bude samozřejmě celkový vývoj ve společnosti Matex HK. Již téměř měsíc nemá společnost statutárního jednatele, který může vydávat odpovídající rozhodnutí. Celou situaci intenzivně monitoruje a vyhodnocuje investiční odbor Magistrátu města Hradec Králové.

Zrekonstruovaný hlavní vchod do budovy (zdroj: ZŠ a MŠ Svobodné Dvory)
REKONSTRUKCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY MÁ ZPOŽDĚNÍ

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *