Sportovní hala, mateřská škola, doprava či dětská hřiště. Podívejte se na témata, která budou prioritně řešena v roce 2021 Komisí místní samosprávy Svobodné Dvory.

1. Školní hřiště – hala a venkovní sportoviště (v požadavcích KMS od roku 2001)

Sportovní hala s venkovním sportovištěm patří mezi strategické projekty ve Svobodných Dvorech. Realizace tohoto občanského zařízení umožní, aby naše děti cvičily v důstojných podmínkách. Hala bude navíc přístupná i pro veřejnost.

2. Dětská hřiště (Meteor II, Kozlovka, Nová Pálenecká II)

Část Svobodných Dvorů vykazuje značný deficit ve vybavenosti území dětskými hřišti, které jsou důležitým místem pro společné setkávání místních dětí a jejich rodičů. Nová výstavba ve Svobodných Dvorech s dětskými hřišti vůbec nepočítá. Město musí být v tomto ohledu přísnější a požadovat po developerech výstavu dětských  hřišť. Kritická je situace zejména v lokalitách Meteor a Kozlovka.

3. Občanská vybavenost Meteor II

Meteor patří po Nové Pálenecké k nejvíce se rozvíjejícím lokalitám ve Svobodných Dvorech. Co se v těchto územích realizuje, jsou pouze a jen rodinné nebo bytové domy. Poslední počin z občanské vybavenosti z roku 2015 byla Mateřská škola K Meteoru. Kromě nových dětských a workoutových hřišt a senior fit parků je potřeba v těchto lokalitách realizovat parky či vodní plochy pro potřeby adaptace na změny klimatu. Chybí zde i některé služby či kryté prostory pro setkávání místní komunity.

4. Kapacita mateřské školy

Mateřská škola Svobodné Dvory, kterou v současnosti tvoří dvě MŠ, se potýká s nedostatečnými kapacitami. Ve školním roce 2020/2021 bylo z důvodu převisu odmítnuto 20 dětí. Počet dětí však zde prudce přibývá a v horizontu několika let bude potřeba kapacity MŠ rozšířit.

5. Požadavek na studii zatížení dopravy Svobodných dvorů

Doprava ve Svobodných Dvorech v posledních letech stále narůstá. A nejde pouze o osobní automobily, ale zejména o nákladní vozidla, které poškozují zdejší silnice. V souvislosti s novou výstavbou bude potřeba vytvořit predikci dopravnícch proudů a budoucí nárůst dopravy. Důležité je reflektovat změny v dopravní situaci (tranzit) způsobené zprovozněním dálnice D11 na konci letošního roku.

6. Parkování před poštou

Parkování před poštou se v součanosti uskutečňuje na Dvorské ulici, parkuje se přímo na silnici. Poté již chybí prostor na bezpečné objíždění těchto vozidel, problém nastává hlavně u autobusů. Je potřeba vybudovat na ulici parkovací zálivy a všechny parkující automobily z Dvorské ulice tím dostat mimo silniční prostor. Nabízí se též možné využití parkovací plochy vedle pošty, viz mapa.

7. Oprava sokolovny

Sokolovna z let 1920–1921, jejíž autorem je významný hradecký architekt Oldřich Liska, spolupracovník Jana Kotěry a Josefa Gočára, je v nevyhovujícím stavu. TJ Slavoj Svobodné Dvory do rekonstrukcí postupně vkládá veškeré své úspory. Drobné opravy a údržba se rovněž uskutečňují pomocí brigád. Opravy z důvodu nedostatku finančních prostředků probíhají pomalu a je potřeba většího jednorázového zásahu, kterým by došlo k zateplení fasády, revitalizaci vnitřních prostor a úpravy venkovního prostoru před sokolovnou.

8. Shopping park Nová Zelená

V sousedních Kuklenách má vzniknout velké obchodní centrum. Očekává se další nárůst dopravy v lokalitě. Krajský úřad Královéhradeckého kraje však po připomínkách občanů i města nařídil podrobné posouzení dopadů plánovaného centra Shopping Park Nová Zelená na životní prostředí, tedy podrobnou studii přezdívanou velká EIA. V praxi to znamená, že investor nyní musí své plány podrobně rozpracovat a adekvátně zareagovat na připomínky občanů, spolků i magistrátu vzešlých z předchozí fáze (tzv. zjišťovacího řízení). Následovat bude odborný posudek a veřejné projednání. O záměru si můžete více pročíst zde. Připomínky KMS Svobodné Dvory k obchodnímu centru naleznete ke stažení zde.

9. Zapojení občanů do boje s nečinností radnice

Svobodné Dvory jsou okrajovou a opomíjenou částí Hradce Králové. To se však přestává líbit místním obyvatelům. V posledních letech zde vzniklo několik spolků, které bojují s nezájmem developerů a města na budování občanské vybavenosti a za lepší život ve své lokalitě. V nedávné době zde proběhly dvě petice za zlepšení dopravní situace, které se bohužel setkaly s minimálním zájmem ze strany města. Projevem občanské nespokojenosti je i tento web, který má za cíl zprostředkovat obyvatelům Svobodných Dvorů informace, které by se k nim jinak nemusely vůbec dostat. Svobodné Dvory nutně potřebují celoúzemní spolek, který bude hájit zájmy všech zdejších obyvatel a pomůže rozhýbat téměř umrtvený komunitní život.

Sokolovna sloužící jako dočasné sportovní zázemí pro žáky ZŠ nutně potřebuje rekonstrukci (foto: Tomáš Merta)
JAKÉ JSOU PRIORITY KMS SVOBODNÉ DVORY V ROCE 2021?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *