Zajímá nás váš názor na to, kde si myslíte, že se nacházejí z dopravního hlediska problémová místa ve městě a nejbližším okolí, nebo naopak která místa stojí za pochvalu. Anketa je součástí projektu Hradec jede s cílem zpracovat Plán udržitelné městské mobility města Hradce Králové (Sustainable Urban Mobility Plan, zkráceně SUMP). Dotazník můžete vyplňovat do 15. ledna 2021.

Plán mobility je strategickým dokumentem, jehož cílem je vytvořit podmínky pro uspokojení potřeb mobility lidí i podniků ve městě a jeho okolí a přispět ke zlepšení kvality života. Příprava plánu bude vycházet z metodických postupů pro SUMP, kde je patřičná pozornost věnována provázanosti a vyhodnocení dopadu opatření, stejně jako zapojení občanů i odborné veřejnosti při hledání optimálních řešení.

Plán mobility by měl přispět k udržitelnému rozvoji města Hradce Králové. Založen má být na nových principech Plánu mobility, které nevnímají dopravu jako úzce technický obor, navíc limitovaný hranicemi města či kompetencemi úřadů.

Celý proces přípravy Plánu mobility se nyní rozbíhá a jeho tvůrci doufají, že se jej podaří úspěšně odstartovat.

Plán bude zpracován v těchto částech:

Analýza

Dopravní model – kompletní model v požadovaném rozsahu, předaný městu s návrhem koncepce

Návrh koncepce – dokument uzavírající fázi C před vyhodnocením SEA a sestavením akčního plánu

Finální plán – návrh koncepce doplněný o závěry procesu SEA a zpracovaný akční plán; po schválení v orgánech města reprezentuje tento dokument plán mobility ve všech krocích jeho přípravy

Brožura – netechnické shrnutí finálního plánu určené pro širší veřejnost

ZAPOJTE SE DO TVORBY PLÁNU UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *