Krajský úřad Královéhradeckého kraje nařídil podrobné posouzení dopadů plánovaného centra Shopping Park Nová Zelená na životní prostředí, tedy podrobnou studii přezdívanou velká EIA (Environmental Impact Assessment).

V praxi to znamená, že investor nyní musí své plány podrobně rozpracovat a adekvátně zareagovat na připomínky občanů, spolků i magistrátu vzešlých z předchozí fáze (tzv. zjišťovacího řízení). Následovat bude odborný posudek a veřejné projednání.

Zveřejnění plánů vyvolalo v Kuklenách bouři nevole, mimo jiné proto, že jednou z podmínek změny územního plánu v tomto prostoru bylo vybudování tzv. Nové Zelené, tedy nové komunikace, která by odvedla dopravu z centra Kuklen. To však stávající plány nepředpokládají a neopak konstatují, že doprava na Pražské výrazně naroste. Z oficiálně vydaných materiálů se předpokládá, že 28 % dopravy povede z centra po Pražské třídě, 25 % ze severní části silnice I/11, 25 % od dálnice D11, 11 % po Kutnohorské, 6 % od Stěžer a ostatní z blízkého okolí, s tím, že výsledný předpokládaný počet vozidel, který vygeneruje nové obchodní centrum, je 7 966 vozidel/den.

Magistrát následně připravil svoji sadu připomínek, kterou je možné číst jako výraznou kritiku celého záměru i jeho okolností. Velká EIA jako taková neznamená zastavení záměru, v obdobných případech však v duchu svého principu může pomoct minimalizovat negativní dopady a přinutit investora (případně politiky) k ústupkům.

Umístění plánovaného obchodního centra v Kuklenách (zdroj: www.kukleny.cz)
OBCHODNÍ CENTRUM V KUKLENÁCH A POSUDEK EIA

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *