Ve středu 20. října 2021 proběhlo čtvrté zasedání Komise místní samosprávy v tomto roce. Město je opět pasivní, ukazuje se důležitost osobních neformálních setkání.

Z nově projednaných a probíhajících bodů lze vyzdvihnout následující body:

  • KMS požaduje v Bohdanečské ulici vytvořit obytnou zónu. V ulici není chodník a dochází zde k enormnímu nárůstu provozu vozidel. Zároveň komise požaduje zachování zatravněných ploch na návsi. Magistrát města požaduje provedení místního referenda k požadavku vytvoření obytné zóny. Jedná se zejména o problematiku parkování vozidel.
  • Předseda KMS informoval komisi o dopisu odboru Správy majetku města o jednání s vlastníky pozemků za mateřskou školkou na Meteoru. Pozemky by měly být využity na rozšíření plochy pro hry dětí a možnosti přístavby stávající budovy. Odbor správy majetku vstoupil v jednání s majiteli dotčených pozemků.
  • KMS byla požádána o vyvolání jednání s pracovníky magistrátu a odpovědnými zástupci zastupitelstva za tvorbu nového územního plánu.
  • KMS upozorňuje na slib instalace zrcadla na křižovatku K Metelce x Drtinova na základě petice občanů. Bylo provedeno místní šetření. Po provedení místního šetření pracovní skupina náměstkyně primátora pro řešení problematiky v oblasti dopravy a bezpečnosti souhlasí se záměrem umístění dopravního zrcadla a vodorovného značení hrany křižovatky označujícího místo pro zastavení vozidla v prostoru křižovatky. V této věci budou provedeny nezbytné kroky k zamyšlené realizaci. Odpověď na petici občanů ze dne 16. 12. 2019.
  • KMS upozorňuje na nepořádek na chodníku před Dělnickým domem (č.p. 129). Jedná se zejména o spoustu nedopalků z cigaret od zaměstnanců firem. Zástupce KMS projednal požadavek s provozovatelem. Byla provedena náprava a nainstalován koš.
  • KMS požaduje vybudování zpevněné plochy pod objemovými kontejnery v Chaloupkách. Kontejnery brání zejména v průjezdu zemědělské techniky a autobusů MHD. V případě, že nebude vybudována zpevněná plocha KMS požaduje jejich odstranění. Občané Chaloupek po přečtení zápisu požadují ponechání kontejneru na sklo.
  • Občané Cihlářské ulice upozorňují na lokální topení v domě č. or. 21. Majitel používá nevhodné palivo, při jeho spalování dochází k dusivému a štiplavému kouři. Případ byl již v minulých letech řešen. KMS požaduje provedení kontroly ze strany kompetentních orgánů.
  • Občané Hannovy a Kochanovy ulice požadují, aby při svozu odpadů kuka vozy Hradeckých služeb zajížděly do Kochanovy ulice. V současné době občané Kochanovy ulice musí umísťovat nádoby na odpad do prostoru křižovatky Hannova x Kochanova a po vyprázdnění nádob se křižovatka stává neprůjezdnou.
ZASEDÁNÍ KMS (ŘÍJEN 2021)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *