Peripetie s přístavbou a rekonstrukcí odborných učeben v ZŠ Svobodné Dvory pokračují.

Na konci letošního července byla firma MATEX HK s.r.o., která tuto zakázku vyhrála, nucena zastavit práce na stavbě, a to zejména z důvodů neodpovídající projektové dokumentace, neustále se měnícímu rozsahu a typu prováděných prací.

Jako problém se ukázala původně navržená konstrukce stropu nad 1. nadzemním podlažím v části objektu s plánovanou realizací půdní vestavby. Projektovou dokumentaci připravovala firma GEFOS a.s.

Aby zakázka mohla pokračovat a být dokončena, schválilo zastupitelstvo 30. srpna 2021 dodatek smlouvy o dílo č. 1 ve variantě B, a to v ceně 2 642 720 Kč bez DPH (částka předložená investičním odborem). Oproti variantě A, čili částce předložené zhotovitelem, byla cena dodatku snížena o téměž půl milionů korun.

Investiční akce „ITI Přístavba, vestavba a stavební úpravy ZŠ Svobodné Dvory“, která je spolufinancována Evropskou unií, nebyla dokončena v původním termínu, děti se v novém školním pohybují po staveništi.

Zhotovitel vybavil zrekonstruované vnitřní prostory pouze omezeným inventářem a tak škola musela například vybavit novou učebnu starším provizorním inventářem. nový termín dokončení vestavby stanoven. Posouvání termínu naráží na klimatické podmínky při odkrývání střechy a rovněž stavební a hlukové podmínky provozu stavby v průběhu školního roku. Škola je v současné době bez sborovny a vhodného zázemí pro technicko – administrativní práci pracovníků.

Zhotovitel nezačal s budováním základové desky pro výstavbu nového pavilonu na dvoře školy. Při pilotáži došlo k přerušení rozvodů a je nutné provést přeložky rozvodů vody a plynu. Zároveň stále není dořešen celkový projekt na základovou desku vinou změn v projektové dokumentaci. Hrubé stavební práce na dvoře školy opět zasáhnou do provozu školního roku.

V průběhu druhé etapy, plánované do konce školního roku 2021/2022 (hlavní činnosti o prázdninách 2022), dojde k dokončení vnitřních prostor (sociální zařízení ve 3. NP), dokončení a propojení nového pavilonu se stávající budovou školy a rekonstrukce dvora u družiny.

Povinná publicita projektu před školou (foto: Tomáš Merta)
REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA V ZŠ NEPROBÍHÁ PODLE HARMONOGRAMU

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *