Připojte se k petici za řešení neúnosného stavu dopravní situace v ulici Dvorská.

Občané Svobodných Dvorů prostřednictvím této petice žádají o:

1) Zajištění bezpečného provozu v ulici Dvorská a vyloučení vjezdu všech nákladních vozidel s celkovou hmotností nad 3,5t, a to bez výjimky v celé ulici. Dále stejný zákaz vjezdu nákladních vozidel s celkovou hmotností nad 3,5t požadujeme pro ulici Spojovací vedoucí od silnice I/35 po křižovatku s ulicí Dvorská (silnice vedoucí kolem základní školy). Zároveň naprosto nesouhlasíme s avizovaným zaslepením ul. Spojovací do ul. Koutníkova, které dále výrazně zhorší dopravní situaci ve Svobodných Dvorech.

Výchozí stav: Ulice Dvorská je nyní enormně zatěžované nadměrnými vozy zejména společnosti ATM CZ a.s. (vozy o hmotnosti nad 7,5t vč. těžké nadrozměrné přepravy), která si v katastru Svobodných Dvorů vybudovala provozovnu, a dalšími vozy ze stavby dálnice D11. Nadměrná zátěž vlivem již značně poškozené vozovky způsobuje otřesy a tím praskliny ve zdivu všech domů v ulici, dále vysokou hlučnost a nadměrné exhalace. Projíždějící vozy často nedodržují povolenou rychlost, přestože je pro blízkost základní školy snížena v úseku křižovatky Dvorská/Spojovací na 30 km/h a tím ohrožují nejen děti na přechodu pro chodce. Z aut také často odlétají kusy kamenné suti a je otázkou času, kdy někoho zraní.

2) Vyřešení parkovacího stání pro zákazníky a obsluhu pošty v ulici Dvorská.

Výchozí stav: Problematika parkování se řeší již několik let, ale stále neúspěšně. Občané nemají jinou možnost i přesto, že vedle budovy je pozemek v majetku města. Parkováním na ulici blokují vozovku a vjezdy do okolních domů a znemožňují tím plynulý a bezpečný průjezd pro ostatní účastníky silničního provozu. Často dochází k zablokování ulice parkujícími vozy pro autobusy MHD a vozidla IZS.

3)Vyřešení bezpečnosti křižovatky ulic Dvorská / K Meteoru / Cihlářská. Žádáme o změnu v existující křižovatce, o návrh, který zajistí přehlednost a bezpečnost křižovatky (včetně chodníku a přechodu pro chodce).

Výchozí stav: V místě křižovatky jsou 2 obchody s potravinami, u obou chybí parkovací místa pro zákazníky a zásobování. Řidiči běžně zastaví auto přímo v křižovatce a blokují tím plynulý provoz. Ulice Dvorská není v tomto úseku rovná, což komplikuje výhled při projíždění směrem do města. Navíc se stále větší zástavbou v oblasti Meteor přibývá nebezpečných situací, které jsou kritické zejména v ranních a odpoledních hodinách, tj. při odjezdu do/ze zaměstnání a v době, kdy rodiče rozvážejí a svážejí děti do mateřské školy (umístěné v ulici K Meteoru).

 

Petiční archy pro podpis naleznete u Ing. Barbory Šťovíčkové, Dvorská 327, Svobodné Dvory.

 

PETICE – DVORSKÁ ULICE

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *