Zapojte se do celonárodní iniciativy Sázíme budoucnost a získejte až 250 tisíc korun na sazenice, potřebný materiál i následnou péči. 

Ministerstvo životního prostředí spustilo v říjnu 2019 zcela nový dotační program na podporu komunitní výsadby stromů na veřejných prostranstvích. K dispozici je celkem 100 milionů, které ministerstvo vyčlenilo z rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR.

Příspěvek byl nastaven tak, že nebude potřeba prakticky žádná finanční spoluúčast, aby na něj mohl dosáhnout kdokoliv, kdo má zájem se podílet na navrácení stromů zejména do měst a obcí. Tyto prostředky pomohou dobrovolníkům osadit listnatými stromy vhodná, veřejně přístupná místa měst a obcí, umístěná přímo v zástavbě a v jejím okolí. Financována bude také výsadba listnáčů v uzavřených vnitroblocích či společných dvorech bytových domů.

Dotační program je otevřen širokému spektru žadatelů. Ucházet se o příspěvek mohou místní organizace, úřady, firmy, školy, komunity, spolky, skupiny aktivních lidí i jednotlivci. „Jediné zásadní kritérium, které musí žadatel splnit, je prokázat legitimní vztah k místu výsadby. Tuto podmínku může zájemce z řad fyzických osob prokázat trvalým bydlištěm, nájemní smlouvou, nebo vlastnictvím pozemku, v případě právnických osob bude úřad požadovat sídlo nebo působnost v místě výsadby, případně vlastnictví pozemku.

Všechny zásady, které jsou nezbytné pro výsadbu stromů, jsou k nalezení v manuálu dostupném na webových stránkách iniciativy www.sazimebudoucnost.cz. Na tomto portálu zájemci najdou také další užitečné informace týkající se celorepublikové iniciativy „Sázíme budoucnost“ a shánění dobrovolníků nebo vhodných pozemků. Současně je na něm nutné projekt zaevidovat do mapy výsadeb.

Dotační program na komunitní výsadbu stromů je vyhlášen v rámci Národního programu Životní prostředí. O dotace je možné žádat prostřednictvím elektronického systému Agendového informačního systému SFŽP ČR průběžně od 14. října 2019 do 30. dubna 2021, nebo do vyčerpání prostředků. Podpořené projekty musí být zrealizovány do konce roku 2021.

ZASAĎTE SI VLASTNÍ STROM

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *