Ve středu 20. listopadu 2019 proběhlo předposlední zasedání Komise místní samosprávy v tomto roce.

Z nově projednaných bodů lze vyzdvihnout následující body:

  • KMS požaduje, aby na ulici Spojovací od křižovatky se silnicí I/35 až ke škole, po dobu výstavby dálnice D/11, byla nainstalována dopravní značka se snížením rychlosti pro nákladní vozidla na 30 km. Dle Pracovní skupiny náměstkyně primátora pro řešení problematiky v oblasti dopravy a bezpečnosti provoz navýšen není a současné značení je dostačující.
  • KMS žádá o úpravu přechodu u ZŠ na zpomalovací vyvýšený retardér. Tato úprava přechodu by měla zpomalit projíždějící vozidla před základní školou. Závěr pracovní skupiny je takový, že dopravní značení je již upraveno na 30 km/hod. Současné dopravní značení je postačující a jedná se hlavně o nekázeň řidičů.
  • Školní hřiště – „Sportovní areál ve Svobodných Dvorech“. KMS požaduje předání podkladů, které vypracoval a předal Obchodní projekt na Stavební úřad. Podklady byly předány. Bylo požádáno o územní rozhodnutí.
  • KMS požaduje rozšíření parkovacích stání před ZŠ o další tzv. přírodní stání.
  • KMS požaduje zařadit do plánu oprav povrch vozovky ulice Dvorské od křižovatky Dvorská x Cihlářská ke křižovatce Dvorská x Spojovací včetně chodníků.
  • KMS požaduje opravit povrch vozovky na ulici Bohdanečské.
  • KMS požaduje nainstalování kamer pro úsekové měření rychlosti na ulici Cihlářské. Jedná se o ulici s obytnou zónou, která však není řidiči respektována, co se týká rychlosti ani přednosti chodců.
  • Zástupce městské policie upozornil na zvýšení kriminality zejména drobných krádeží na zahradách, krádeží kol, vykrádání vozidel a to zejména v oblasti kolem Pálenecké ulice.
  • Vzhledem k zvýšení provozu na páteřní komunikaci Dvorská občané požaduji vybudování přechodu pro chodce u zastávky MHD Dvorská.
  • Informace o založení tohoto informačního portálu pro občany Svobodných Dvorů.
ZASEDÁNÍ KMS (LISTOPAD 2019)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.