Komise místní samosprávy Svobodné Dvory schválila per rollam hlasováním aktualizaci priorit KMS na volební období 2022–2026

1. Sportovní areál – výstavba sportovního areálu (venkovního sportoviště a haly) pro potřeby realizace sportovních a dalších potřeb žáků ZŠ Svobodné Dvory a zdejší veřejnosti
 
2. Komplexní rekonstrukce komunikací v bloku ohraničeném ulicemi Dvorská, Spojovací a Cihlářská vč. posílení parkovacích kapacit u budovy ZŠ, sokolovny a obecního domu, vyřešení křižovatky Dvorská x Cihlářská x K Meteoru, úpravy křižovatky Dvorská x Spojovací x Klacovská a kultivace veřejných prostranství před budovou obecního domu čp. 324/9
 
3. Revitalizace hřišť a sportovišť – rekonstrukce dětských hřišť s ohledem na věkovou skladbu dětí, vybudování workoutového hřiště a posilovny pro seniory, obnova sportovní plochy na rozhraní ulic Pálenecká a Drtinova
 
4.  Realizace opatření spojených se změnou klimatu (posílení výsadby zeleně, řešení péče a rozvoje lokality Bohdaneckého rybníka, sázení alejí podél polních cest a další)
 
5. Posílení kapacity MŠ K Meteoru – rozšíření budovy mateřské školy s ohledem na demografický vývoj a chystanou bytovou výstavbu ve Svobodných Dvorech
 
6. Rekonstrukce komunikací v Chaloupkách – komplexní obnova povrchů komunikací v Chaloupkách i komunikací ve vlastnictví města sem vedoucích, a to zejména s ohledem na bezpečný pohyb chodců, cyklistů i motoristů
 
 
Jaký pro to máme důvod? 
 
KMS Svobodné Dvory měla do tohoto hlasování schváleny tři priority a to:
 
1. Sportovní areál
2. Nová Spojovací
3. Revitalizace kontejnerových stání
 
Z nejnovějších informací získaných od náměstka Ing. Adama Záruby, Ph.D., zodpovědného za oblast životního prostředí, územního plánování, urbanismu, architektury a památkové péče se Nová Spojovací v úseku Kozlovka – Meteor 2 stává neaktuální, protože ŘSD už neplánuje v rámci projektu „I/35 MÚK D11 Plotiště – okružní křižovatka Plotiště“ zaslepit Spojovací ulici. Revitalizace kontejnerových stání zůstává dlouhodobým cílem KMS, ale již se nejedná o akutní prioritu, protože byly podniknuty první potřebné kroky ze strany Technických služeb HK k revitalizaci kontejnerových stání na území Svobodných Dvorů. Revitalizace dalších stání bude jistě pokračovat.
 
Hlavním důvodem aktualizace je ovšem skutečnost, že nové vedení města provádí utřídění priorit KMS ve vazbě na plán investic města, tj. priority komisí se do tohoto seznamu zajisté významnou měrou propíší. Neaktuální seznam priorit by mohl negativně ovlivnit výši investic do Svobodných Dvorů v následujících letech. Navíc neexistuje žádná metodika, kolik priorit může jedna KMS mít. Některé mají dvě, tři priority, ovšem některé i více než pět priorit. Navíc nově navržené priority již částečně kopírují dosavadní výsledky z dotazníkového šetření v rámci tvorby rozvojového plánu Svobodných Dvorů, které je potřeba v těchto prioritách reflektovat.
KMS AKTUALIZOVALA PRIORITY NA OBDOBÍ 2022–⁠2026

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *