Předpokládané náklady na nový asfaltový koberec jsou zhruba 5,5 milionů korun, k jeho položení by mohlo dojít v druhé polovině prázdnin.

Na jaře skončily práce na rekonstrukci a výstavbě nových chodníků podél ulice Spojovací v Hradci Králové. Součástí prací byly i přeložky a překopy silnice, které kvalitu povrchu této důležité komunikace v místní části Svobodné Dvory snížily. Hradecká radnice chce opravit také silnici a nyní připravuje úpravy rozpočtu města tak, aby k rekonstrukci povrchu mohlo dojít co nejdříve.

Součástí novostavby chodníku byl i systém odvodnění a překládky inženýrských sítí, projekt však nepočítal s rekonstrukcí povrchu přilehlé vozovky, v rozpočtu stavby je obsažena pouze nutná vysprávka a napojení chodníku k vozovce zahrnující půl metru nového asfaltového povrchu. Stav silnice si však vyžaduje nový povrch, překládky sítí kvalitu povrchu ještě více poškodily.

Oprava vozovky bude provedena technologií odfrézování stávajícího krytu podél nově vybudovaného chodníku, vyspravením výkopů po zásazích na inženýrských sítích, aplikací spojovacího postřiku a celoplošnou pokládkou nového asfaltobetonu. Součástí bude také výšková úprava povrchových znaků inženýrských sítí, nezpevněné krajnice a případný nástřik vodorovného dopravního značení. „Termíny zahájení a ukončení prací jsou závislé na schválení potřebných souhlasů orgány města a státní správy a na koordinaci s dalšími subjekty, jako jsou ŘSD či dopravní podnik, předpokládáme, že do zahájení nového školního roku bude vše hotové,“ říká náměstkyně primátora Věra Pourová.

BĚHEM PRÁZDNIN BUDE OPRAVENA ULICE SPOJOVACÍ

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *