V pondělí 31. 8. 2020 se konalo 18. zasedání Zastupitelstva města Hradec Králové. Svobodné Dvory se objevily hned v několika bodech jednání.

V bodě 22. se řešil Sportovní areál ve Svobodných Dvorech – projektová dokumentace a s ní související smluvní pokuta. Jedná se o další krok k tomu, aby se konečně posunula případná realizace této sportovní haly, která je stále v nedohlednu. zastupitelstvo schválilo, že promine zhotoviteli Obchodní Projekt Hradec Králové v.o.s., Zemědělská 880/1, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, část smluvní pokuty, tj. 339 000 Kč, za období 02.05.2019 – 26.05.2020. Pokuta pro Obchodní Projekt tak nakonec bude mnohem nižší a nad halou opět bohužel visí další otazník.

V bodě 25. byl představen a schvalován Výsledek posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení na veřejnou zakázku ZŠ Svobodné Dvory – přístavba a rekonstrukce odborných učeben. Jedná se o důležitý projekt pro naší ZŠ, který bude spolufinancován Evropskou unií. Zastupitelstvo v souladu s doporučením hodnotící komise rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky a zadání veřejné zakázky účastníkovi MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové, IČ: 25968807, za celkovou nabídkovou cenu 14 839 687 Kč bez DPH. Vysoutěžená cena je o několik milionů korun nižší, než se předpokládalo. Musíme doufat, že rekonstrukce nedopadne blamáží, jako se tomu stalo např. u ZUŠ Střezina, kde byl taktéž vybrán dodavatel, který nabídl výrazně nižší cenu, než byl původní odhad.

ZASTUPITELSTVO ŘEŠILO I SVOBODNÉ DVORY

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *