Komise místní samosprávy nesouhlasí se zrušením přechodu na kruhové křižovatce ulice Dvorská a silnice I/11.

Po rekonstrukci silnice a kruhového objezdu došlo ke změně značení na přechodu. Před rekonstrukcí byl přechod na kruhové křižovatce vyznačen příslušnou dopravní značkou a tzv. zebrou, což do určité míry vytvářelo bezpečnost chodců před projíždějícími vozidly a umožňovalo přejití. Po úpravě „zebra“ zanikla a vzniklo zde tzv. místo pro přecházení, před přechodem byla umístěna pouze značka upozorňující řidiče na chodce. Místo pro přecházení však není přechod a chodci na něm nemají přednost. Vzhledem k frekventovanosti dopravy na silnici I/11 je obtížné tuto vozovku během dne přejít a nelze se spoléhat, že řidiči před kruhovým objezdem zastaví, aby chodcům dali přednost. KMS proto na základě stížnosti občanů na změnu značení žádá vrácení značení přechodu do stavu před rekonstrukcí.

Předseda KMS Svobodné Dvory Jan Klubíčko se dopisem obrátil na úředníky Magistrátu města Hradec Králové, aby tento požadavek zařadili na nejbližší jednání bezpečnostně dopravní komise.

Přechod pro chodce nahradilo místo pro přecházení (foto: Tomáš Merta)
REAKCE KMS NA ZRUŠENÝ PŘECHOD

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.