Ve středu 22. září 2021 proběhlo třetí zasedání Komise místní samosprávy v tomto roce. Poslední jednání se konalo v červnu 2021.

Z nově projednaných a probíhajících bodů lze vyzdvihnout následující body:

 • Doplnění požadavku občanů Cihlářské ulice. I přes stálé požadavky KMS na zklidnění dopravy v Cihlářské ulici nedochází k výraznému zlepšení. Ze strany projíždějících řidičů není dodržována předepsaná rychlost v obytné zóně. Proto KMS doporučuji umístit z obou stran ulice vodorovnou značku 20 km.
 • Paní Ing. Stárková informovala přítomné o projednávaných pozemkových úpravách vyvolaných výstavbou dálnice D11 v úseku Svobodných Dvorů. Úpravy jsou zaměřeny na přerozdělení stávajících pozemků a vybudování obslužných komunikací tak, aby byly všechny pozemky vlastníků možno obsloužit z těchto komunikací. Mimo tyto obslužné komunikace jsou budovány obslužné komunikace podél dálnice D11 v rámci její výstavby. Upozornila, že komunikace nejsou budovány jako cyklostezky. Dále byl vznesen dotaz, zda se nepočítá v rámci pozemkových úprav s vybudováním mostu pro přechod zvěře přes dálnici. Ani v pozemkových úpravách, tak ani ze strany investora ŘSD se s tímto mostem neuvažuje.
 • Paní Krejsarová, předsedkyně spolku Svobodné Dvory, informovala o všech jednáních kolem nelegální ubytovny v areálu Ligmetu v Boční ulici. Petici proti nelegálním ubytovnám podepsalo k termínu schůze již 1160 občanů. Bylo zahájeno řízení pro odstranění dočasné stavby (Unimo buňky postavené v roce 1972 na 10 let). KMS vznáší požadavek na informaci, zda ze strany Stavebního odboru pokračuje řízení k odstranění stavby.
 • KMS byla požádána o vyvolání jednání s pracovníky magistrátu a odpovědnými zástupci zastupitelstva za tvorbu nového Územního plánu.
 • KMS upozorňuje na slib instalace zrcadla na křižovatku ulic K Metelce x Drtinova. Na základě petice občanů bylo umístění zrcadla projednáno a schváleno na jednání Bezpečnostně dopravní komise dne 16. 12. 2019.
 • KMS požaduje, na základě požadavku občanů, projednání v Bezpečnostně dopravní komisi instalaci zrcadel na výjezdu z ulice Františka Žaloudka do ulice Pálenecké do obou směrů.
 • KMS upozorňuje na nepořádek na chodníku před Dělnickým domem (č.p. 129). Jedná se zejména o spoustu nedopalků z cigaret od zaměstnanců firem. KMS doporučuje vyvolat jednání s majitelem objektu.
 • KMS děkuje Správě majetku za instalaci nových dveří v budově pošty.
 • KMS požaduje vybudování zpevněné plochy pod objemovými kontejnery v Chaloupkách. Kontejnery brání zejména v průjezdu zemědělské techniky a autobusů MHD. V případě, že nebude vybudována zpevněná plocha, požaduje KMS jejich odstranění.
 • KMS děkuje Odboru památkové péče za opravu křížku u zastávky MHD v Chaloupkách.
 • Pan ředitel Mgr. Balda informoval přítomné o průběhu rekonstrukce budovy ZŠ. O nutnosti úprav stávajících konstrukcí krovů, jejich nevyhovující stav pro prováděnou rekonstrukci byl zjištěn až po zahájení stavby. Ze strany magistrátu města byla již zvýšena finanční částka do rozpočtu stavby.
ZASEDÁNÍ KMS (ZÁŘÍ 2021)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *