S ohledem na zhoršující se klimatické podmínky zahájilo město Hradec Králové tvorbu adaptační strategie, jejímž záměrem je zmírnění dopadů klimatických změn.

Zpracovatelem strategie pro město je společnost Atregia a dále se na její tvorbě podílí místní i externí odborníci. V průběhu projektu bude zapojena i veřejnost. Předpokládaným výsledkem bude nastavení cílů města v oblasti adaptace na klimatickou změnu a konkrétní projekty, které zajistí lepší klima ve městě, omezení městského tepelného ostrova i vyšší snesitelnost vln horka.

Adaptační strategie pro statutární město Hradec Králové má být zpracována do konce letošního roku. Zatím probíhá zpracování analytické části, v další fázi pak zpracovatelé navrhnou kroky a opatření, která by Hradec Králové měl pro adaptaci na změny klimatu podniknout, a to s výhledem až do roku 2040.

Do tvorby adaptační strategie se může zapojit i veřejnost, a to prostřednictvím online dotazníku. K dispozici je na webových stránkách www.adaptacehradce.cz. Kromě online podoby město připravuje také veřejné projednání, které se bude konat za účasti zástupců města i společnosti Atregia dne 29. 9. 2021 v 17 hod v Turistickém informačním centru Hradec Králové na Eliščině nábřeží.

Projekt byl podpořen grantem z Norských fondů. Spolupodílí se i Státní fond životního prostředí ČR a jeho dokončení pomůže městu dosáhnout na další finanční podporu pro přípravu a uskutečnění praktických změn. 

ZAPOJTE SE DO ADAPTAČNÍ STRATEGIE PRO HRADEC KRÁLOVÉ

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *