Ve středu 23. září 2020 proběhlo čtvrté zasedání Komise místní samosprávy v tomto roce (předchozí jednání se nekonala z důvodu pandemie nemoci COVID-19).

Z nově projednaných a probíhajících bodů lze vyzdvihnout následující body:

  • Útvarem HA byla zpracována nová studie řešení dopravy a parkování na ulici Spojovací u školy a na ulici Dvorská u pošty, včetně nového návrhu řešení křižovatky K Meteoru, Cihlářské a Dvorské ulice (vybudování kruhové křižovatky). KMS žádá o informaci, zda je pokračováno na dalších etapách investičního procesu a naplánovány finanční prostředky na tuto akci.
  • KMS na základě stížnosti občanů upozorňuje na havarijní stav povrchu vozovky ulice K Dolikám. Povrch vozovky je dvakrát ročně upravován. Ulice K Dolikám byla opatřena novým asfaltovým povrchem. KMS děkuje za občany.
  • Občané upozornili na vybudování protlaku pod silnicí I-11 u tzv. Bohdanečského rybníku firmou Plotišťská zelenina – HAK s.r.o. Protlakem bude vedeno zavlažování. Dle vyjádření odboru Životního prostředí je toto realizováno v souladu s vydaným povolením o čerpání vody z roku 2012. KMS žádá o kopii této smlouvy a zároveň požaduje, aby byla smlouva ukončena před jejím vypršení, tj. k termínu 05/2022. Trvá
  • KMS žádá o rozšíření probíhající investiční akce Chodník v ulici Spojovací o obnovu živičného krytí vozovky v celé její šíři. Oprava vozovky, tj. odstranění stávajících asfaltových vrstev a položení dvou nových asfaltových vrstev byla provedena do konce měsíce srpna. KMS děkuje za provedení celkové úpravy této části ulice Spojovací.
  • Na žádost občanů KMS žádá odbor životního prostředí o prověření stavu topolů u Labského náhonu v ulici Pálenecké. Dle sdělení občanů byly vysázeny v roce 1957, současné době je prováděno čištění koryta Labského náhonu. Dle sdělení Odboru správy majetku topoly na pozemcích ZVU byly vykáceny. Ostatní topoly na pozemcích soukromých vlastníků včetně Povodí Labe jsou ve stejném stavu.  KMS žádá kompetentní odbory o pokračování jednání k odstranění topolů.
  • Předseda KMS informoval o jednání na Krajském úřadu k obnovení značení přechod pro chodce (zebra) na kruhové křižovatce na Dvorské ulici. Současný stav je označen pouze značkou místo pro přecházení, dle vyjádření kompetentních osob je tento způsob značení bezpečnější. Chodec si nevynucuje absolutní právo přednosti a musí tím být ostražitější.
  • Dle ankety k provedení přeložky linky č. 16 (kolem magistrátu města) se vyjádřila většina občanů pro ponechání stávající trasy. Požadavky na doplnění dalších spojů a časových úprav byly předány.
  • Předseda KMS informoval o předložených připomínkách sousedů k Územnímu řízení k výstavbě školního sportovního areálu.
  • Na jednání k výstavbě úseku dálnice D11/06 dne 24.9.2020 bude předložena odborem Hlavního architekta nová varianta řešení komunikace, jako náhrady za zaslepení Spojovací ulice. 
ZASEDÁNÍ KMS (ZÁŘÍ 2020)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *