Ve středu 19. května 2021 proběhlo první zasedání Komise místní samosprávy v tomto roce (předchozí jednání se nekonala z důvodu pandemie nemoci COVID-19). Poslední jednání se konalo v září 2020.

Z nově projednaných a probíhajících bodů lze vyzdvihnout následující body:

  • KMS podala námitky k výstavbě Shopping parku Nová Zelená na Krajský úřad Královéhradeckého kraje.
  • Školní hřiště – „Sportovní areál ve Svobodných Dvorech“. Magistrát města nechá vypracovat nové podklady pro územní rozhodnutí, do kterých je nutno zapracovat nové změny dle požadavků vzniklých v souvislosti s plánovanou cyklostezkou a chodníkem na Klacovské ulici až do Chaloupek, nutností změny požadovaných parkovacích míst u sportovního areálu s propojením s areálem školy a změnu běžeckého oválu na venkovním hřišti.
  • Od občanů byl vznesen dotaz, zda je hledáno dopravní řešení za zaslepení ulice Spojovací na silnici I/35. Útvar hlavního architekta nechal zpracovat nový návrh propojení Spojovací ulice (křižovatka na Kozlovce) až na silnici I/11 (výstavba nové kruhové křižovatky) s výjezdem ze sídliště Meteor II. KMS na kontrolním dni k dálnici D11 požádala, aby termín zaslepení ulice Spojovací byl v souladu s otevřením nově vybudovaného propojení na I/11.
  • KMS připomíná požadavek občanů na zákaz čerpaní vody z Bohdanečského rybníka firmou Plotišťská zelenina – HAK s.r.o. Protlakem vybudovaným pod silnicí I/11 je vedeno zavlažování. Dle vyjádření odboru Životního prostředí je toto realizováno v souladu s vydaným povolením o čerpání vody z roku 2012. KMS žádá o kopii této smlouvy a zároveň požaduje, aby byla smlouva ukončena před jejím vypršení, tj. k termínu 05/2022. Dochází k trvalému poklesu hladiny vody a tím i poklesu hladiny vody ve studnách. Celá velká oblast Svobodných Dvorů je na jílové vrstvě, která s pískovou vrstvou vytváří dno zachycující podpovrchovou hladinu vody.
  • KMS požaduje, aby do projektu na chodník s cyklostezkou do Chaloupek bylo vyprojektováno řešení bezpečného napojení cyklostezky na ulici Klacovskou. S ohledem na výškové převýšení z mostu přes dálnici D11 je nutné navrhnout zpomalovací retardér nebo jiné řešení.
  • KMS požaduje rozšíření počtu parkovacích stání před školou. Do plánovaného ukončení přestavby školy do konce roku 2021 nemohou učitelé parkovat v areálu školy. Od příštího školního roku 2021/2022 bude již výuka probíhat v ZŠ. Požadujeme, aby byl rozšířen počet stání provedených zpevněním plochy štěrkovou vrstvou, tzv. přírodní stání.
  • Předseda KMS informoval o závěrech z jednání k dálnici D11 na úseku 06.
  • KMS požaduje provádět pravidelnou aktualizace seznamu jubilantů.
  • KMS předkládá návrh na doplnění členů komise o pana Mgr. Tomáše Mertu.
  • KMS žádá zejména občany bydlící na sídlišti Meteor, aby omezili procházky se psy na plochách patřící k areálu Andragogiky. V současné době jsou prostory Andragogiky využívány pro výuku žáků základní školy, a proto není přípustné, aby zde byly psí exkrementy, a i jinak využívány vnější plochy k jiným účelům. Jedná se o soukromé pozemky.
ZASEDÁNÍ KMS (KVĚTEN 2021)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *