Developerská společnost IMO – STAR 98 s.r.o. podala dne 29. 10. 2019 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby Obytný soubor Nová Pálenecká – ETAPA II, obsahující veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, rodinné domy, přípojky a připojení rodinných domů na pozemku p.č. 539/46, 539/34, 539/1, 539/2, 849, 545/1, 615/20, 853/3, 850/1 v Hradci Králové, k.ú. Svobodné Dvory. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Záměr obsahuje stavby:

 • SO 101 RD typ 06
 • SO 102 – SO 109 řadový RD typ 01
 • SO 110 – SO 115 RD typ 06
 • SO 116 – SO 117 RD typ 07
 • SO 118 – SO 122 RD typ 06
 • SO 123 – SO 126 řadový RD typ 01
 • SO 127 – SO 128 RD typ 05
 • SO 129 RD typ 01
 • SO 134 přeložka plynu
 • SO 135 vodovod
 • SO 136 kanalizace splašková
 • SO 137 kanalizace dešťová
 • SO 138 rozvody NN
 • SO 139 datové rozvody
 • SO 140 komunikace a zpevněné plochy
 • SO 141 hrubé terénní úpravy
 • SO 142 veřejné osvětlení
 • SO 143 sadové úpravy (neumísťují se)
 • SO 144 oplocení
 • SO 146 rozšíření stávající plochy pro tříděny odpad
Dne 5. 8. 2020 podalo 5 vlastníků žádost o vydání rozhodnutí o dělení a scelování pozemků p.č. 539/1, p.p.č. 539/2 a p.p.č. 539/34. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o dělení a scelování pozemků.
 
Oznámení bylo na Úřední desce MMHK vyvěšeno do 23. 9. 2020. Nyní již není k dispozici.
Obytný soubor Nová Pálenecká v roce 2019 (foto: Jiří Hembal)
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ NOVÁ PÁLENECKÁ –⁠ ETAPA II

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.