Obyvatelé ulice K Metelce zorganizovali ve druhé polovině loňského roku petici, která měla upozornit na narůstající dopravu na ulici K Metelce. Tato spojnice ulic Dvorská a Koutníkova je často využívána jako zkratka a to i nákladními vozidly. Navíc zde není dodržována povolená rychlost. Město se však k části navrhovaných opatření v této petici obrátilo zády.

Vyjádření náměstkyně primátora JUDr. Věry Pourové k jednotlivým bodům.

  • Pracovní skupina náměstkyně primátora pro řešení problematiky v oblasti dopravy a bezpečnosti umístění dopravního značení „průjezd zakázán“ nedoporučila pro jeho problematickou prokazatelnost a vymahatelnost. K omezení provozu by toto opatření nepřispělo.
  • Pracovní skupina náměstkyně primátora pro řešení problematiky v oblasti dopravy a bezpečnosti omezení maximální povolené rychlosti na 30 km/h nedoporučila, protože j k tomuto kroku přistupováno jen v krajních případech, na krátkých úsecích a již z obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích vyplývá, že řidič je povinen chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní a přizpůsobit jízdu, mimo jiné, stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace a situaci v provozu.
  • S žádostí o umístění měření rychlosti je možné se obrátit na příslušnou Komisi místní samosprávy, která tyto stanoviště navrhuje. Městská a státní policie byly požádány o zvýšení dohledu na dodržování dopravních předpisů v lokalitě.
  • Pracovní skupina náměstkyně primátora pro řešení problematiky v oblasti dopravy a bezpečnosti nedoporučila navržené úpravy. Státní policie byla požádána o zvýšení kontrol hmotnosti vozidel.
  • Dle vyjádření Technických služeb Hradec Králové jsou nerovnosti vozovky mimo jiné způsobeny příčnímy překopy. Lokální opravu části vozovky zařadíme do plánu oprav roku 2020.
  • Dle vyjádření Technických služeb Hradec Královéje oprava chodníku závislá na přidělení finančních prostředků. Opravu chodníku zařadíme do dlouhodobého plánu oprav roku 20222023.
  • Po provedení místního šetření pracovní skupina náměstkyně primátora pro řešení problematiky v oblasti dopravy a bezpečnosti souhlasila se záměrem umístění dopravního zrcadla a vodorovného dopravního značení hrany křižovatky označujícího místo pro zastavení vozidla v prostoru křižovatky. V této věci budou prováděny nezbytné kroky k zamýšlené realizaci.
PETICE K METELCE SE NESETKALA S ÚSPĚCHEM

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *