Komise místních samospráv byly požádány, aby informovaly veřejnost o tom, jak se chovat v souvislosti s probíhající epidemií koronaviru.

Odbor krizového řízení Magistrátu města Hradec Králové přeposílá k seznámení informace ke stávající epidemiologické situaci, které se týkají šíření nového koronaviru 2019 – nCoV. Základním zdrojem těchto informací je dopis náměstkyně ministra zdravotnictví pro ochranu a podporu veřejného zdraví a hlavní hygieničky ČR, který MMHK obdržel od Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje.

Z hlediska informací o daném viru, možnostech individuální ochrany včetně odpovědí na některé konkrétní dotazy Vám jednoznačně doporučujeme sledovat web ministerstva zdravotnictví (www.mzcr.cz). Zde se na titulní straně nacházejí informace pro občany. Důležité je, že tyto informace jsou průběžně ministerstvem aktualizovány.

Souhrn současných základních informací:

V současné době jsou rizikovými oblastmi Čína, Jižní Korea, Itálie – region Lombardie a oblast Benátek. Nelze vyloučit, že může dojít i ke vzniku epidemií i v dalších státech.

Virus se přenáší kapénkami a sekrety jak vzduchem, tak kontaktem a následným přenesením na sliznice zejména rukama (jako virus chřipky). Provizorní ochranou je rouška, nicméně viry jsou částice velikosti nanometrů, takže skutečně účinnou ochranou je až respirátor s vydechovacím ventilem s úrovní ochrany FFP3. Zásadní je důkladná hygiena rukou s použitím alespoň alkoholových desinfekčních přípravků, nejlépe přípravků s virucidním účinkem (uvedeno na etiketě).

 Inkubační doba je 1–14 dnů. To značí, že nakažený člověk až 14 dnů nemusí tušit, že je infikovaný! Zda v této inkubační době může nakazit osoby ve svém okolí, není v této chvíli zcela jasné. Informace si protiřečí. Aby tedy byla jistota, že osoba, která přijela z rizikových oblastí, není infekční, tak musí být 14 dní v karanténě.

1) Zásadní a nové je v tomto okamžiku vlastně první regulační opatření (mimo letiště) pro osoby, které:

jakkoliv přicestují z rizikových oblastí a NEMAJÍ zdravotní obtíže, aby kontaktovaly Krajskou hygienickou stanicí (telefon v denní době 495 058 111 nebo e-mail: [email protected] ) – následně se s nimi spojí epidemiolog a podle zjištěných informací KHS může této osobě vydat rozhodnutí o 2týdenní (či jinak dlouhé dle konkrétních okolností) karanténě.

jakkoliv přicestují z rizikových oblastí a MAJÍ zdravotní obtíže, aby IHNED kontaktovaly Kliniku infekčních nemocí Fakultní nemocnice Hradec Králové, telefon: v pracovní době 7:30 – 15:30 hod. 601 130 894, v mimopracovní době 15:30 – 7:30 hod. 721 417 310.

2) Z hlediska informací o daném viru, možnostech individuální ochrany včetně odpovědí na některé konkrétní dotazy Vám mohu jednoznačně doporučit sledovat web ministerstva zdravotnictví (www.mzcr.cz). Zde se na titulní straně nacházejí informace pro občany. Důležité je, že tyto informace jsou průběžně ministerstvem aktualizovány.

3) V této chvíli jedinou centrální regulací je výše uvedená karanténa pro osoby přijíždějící z rizikových oblastí. Samotné rozhodování jednotlivců i organizací v této problematice není dotčeno žádnými příkazy ani zákazy. Doporučujeme na základě známých informací dobře zvažovat jednotlivé kroky a postupy, aby se možné riziko minimalizovalo.

INFORMACE KE KORONAVIRU

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *