Hradecké služby a.s. informují občany města Hradce Králové, že byly stanoveny termíny mobilního svozu pro rok 2020. 

Sbírané nebezpečné odpady: barvy, lepidla, pryskyřice, nepoužitelná léčiva, chemické prostředky, pesticidy, postřiky, oleje a obaly od těchto výrobků, baterie a akumulátory, fotochemikálie, zaolejované a jinak znečištěné oděvy a textil, chladící kapaliny, nemrznoucí směsi, zářivky, výbojky, rtuťové teploměry, TV přijímače, počítače a monitory, chladničky.

Sbírané ostatní odpady: jde o odpady, které nemají nebezpečné vlastnosti a nelze je však uložit do běžných odpadových nádob – objemný odpad (starý nábytek, jízdní kola, matrace, atd.), pneumatiky, elektro spotřebiče, apod.

Co nelze přinést: odpad ze zeleně * (drobné větve, listí, tráva, atd.), stavební sutě, stavebně demoliční odpad (eternit, azbest, apod.), nákladní pneumatiky, směsný komunální odpad (běžný domovní odpad, který patří do odpadových nádob), jakékoli odpady z podnikatelské činnosti.

* Odpady ze zeleně lze zdarma odevzdat na kompostárně.

 

Časový harmonogram svozu ve Svobodných Dvorech:

10:00-10:20 Drtinova x Zahrádkářská

11:45-12:05 Dvorská x Pálenecká

12:10-12:30 Dvorská x Cihlářská

12:40-13:00 Chaloupky – střed obce

13:05-13:40 Kozlovka (točna MHD)

MOBILNÍ SVOZ ODPADU SE USKUTEČNÍ 4. ŘÍJNA 2020

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *