Ve středu 19. února 2020 proběhlo druhé zasedání Komise místní samosprávy v tomto roce.

Z nově projednaných a probíhajících bodů lze vyzdvihnout následující body:

 • Stavební úpravy v budově ZŠ – v rámci programu ITI bude provedena přístavba budovy školy v prostoru dvora. Zvýšení finančních prostředků ve výši 30 mil. Kč na tuto investiční akci bylo schváleno. Bylo vydáno stavební povolení. Námitky sousedů byly staženy.
 • KMS žádá o rozšíření probíhající investiční akce Chodník v ulici Spojovací o obnovu živičného krytí vozovky v celé její šíři. K tomuto účelu by se měli sdružit finanční prostředky vyčleněné na lokální opravy vozovky související s výstavbou chodníku s prostředky na budoucí plánovanou opravu vozovky. Nutno zajistit finanční prostředky ve výši cca 5,6 mil Kč.
 • KMS upozorňuje na poškozování vozovek v ulicích Klacovská, Spojovací (jižní část) a Dvorská (od sokolovny po kruhový objezd), které způsobuje stavební doprava ze stavby dálnice D11. Bylo projednáno na KD 13. 2. 2020. Byly předány kontakty na odpovědné pracovníky.  
 • KMS žádá zařazení do plánu údržby TSHK sekání travnatých ploch na Kozlovce včetně příkopu na cestě na Křemenec. TSHK zařadí do plánu údržby.
 • KMS projednala požadavek na úpravu jízdního řádu linky č. 16. Požadujeme upravit odjezd autobusu ze zastávky Svobodné Dvory ve směru do centra. Požadavek byl zapracován do nového jízdního řadu MHD platného od 1. 3. 2020.
 • Na žádost občanů KMS žádá odbor životního prostředí o prověření stavu topolů u Labského náhonu v ulici Pálenecké. Jedná se o ohrožení veřejné bezpečnosti na silnici a v přilehlých domech.
 • KMS upozorňuje na havarijní stav krajnic na silnici Bříza-Stěžery v Chaloupkách. Krajnice jsou rozježděné těžkou nákladní dopravou. Silnice je v majetku Královehradeckého kraje.
 • KMS upozorňuje na výtluky na části ulice Cihlářské (před vjezdem do dvora u penzionu).
 • KMS upozorňuje na utrženou dopravní značku 50 km na ulici Klacovské před křižovatkou SpojovacíxDvoprská.
 • MS na žádost občanů požaduje prodloužení vodovodního řádu v ulici K Dolikám až před dům č.p. 115/2 a č.p. 652/4.
 • KMS upozorňuje na poškozený koš na psí exkrementy v Bohdanečské ulici (č. 0486) a žádá instalaci nového koše na psí exkrementy v křižovatce Spojovací x U Cihelny na Kozlovce (u kontejnerů).
 • KMS odsouhlasila finanční částku 3500 Kč na dětský karneval pořádaný ve spolupráci s TJ Slavoj a ZŠ v sokolovně 21. 3. 2020 od 15 hod.
ZASEDÁNÍ KMS (ÚNOR 2020)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *