Ve středu 11. prosince 2019 proběhlo poslední zasedání Komise místní samosprávy v tomto roce.

Z nově projednaných bodů lze vyzdvihnout následující body:

  • KMS na žádost občanů ulice K Metelce požaduje opravu povrchu vozovky, snížení rychlosti vozidel na 30 km/hod a zákaz vjezdu vozidel nad 7,5t v obou směrech. Tato vedlejší ulice se v současné době stala objízdnou komunikací při dopravních zácpách na kruhovém objezdu u ČKD. Požadavek byl zamítnut.
  • KMS žádá o opravení propadlé části přechodu na křižovatce DvorskáxSpojovací. V současné době je již propadlá část nad napojením na kanalizací cca 10 cm pod úrovní vozovky. TS HK opravu provedly.
  • Občané upozornili na vybudování protlaku pod silnicí I/11 u tzv. Bohdanečského rybníku firmou Plotišťská zelenina – HAK s.r.o. Protlakem bude vedeno zavlažování. Dle vyjádření odboru Životního prostředí je toto realizováno v souladu s vydaným povolením o čerpání vody z roku 2012. KMS žádá o kopii této smlouvy a zároveň požaduje, aby byla smlouva ukončena po jejím vypršení, tj. v roce 2022.
  • Občané upozornili na kácení stromu na Chalupecké svodnici u vodního zdroje. Bylo provedeno Povodím Labe z důvodu havarijního stavu dřevin, další napadené stromy kůrovcem budou postupně vykáceny a budou nahrazovány novou výsadbou.
  • KMS žádá o rozšíření probíhající investiční akce Chodník v ulici Spojovací o obnovu živičného krytí vozovky v celé její šíři. K tomuto účelu by se měli sdružit finanční prostředky vyčleněné na lokální opravy vozovky související s výstavbou chodníku s prostředky na budoucí plánovanou opravu vozovky. Předejde se tak tomu, že lokální opravy budou následně vybourány při plánované opravě celé vozovky a tím plýtvání finančních prostředků města.
  • KMS upozorňuje na poškozování vozovek v ulicích Klacovská, Spojovací (jižní část) a Dvorská (od sokolovny po kruhový objezd), které způsobuje stavební doprava ze stavby dálnice D11. Současně dochází k nadměrnému znečištění vozovek a jejich okolí – fasády domů, plotů, chodníků vč. zastávky MHD U školy a parkujících vozidel. KMS žádá na zajištění finančních prostředků na opravy těchto komunikací od ŘSD a naplánování celkových oprav poničených vozovek, ihned po dostavbě přilehlé části dálnice D11 a průběžný úklid vozovek.
  • KMS žádá zařazení do plánu údržby TSHK sekání travnatých ploch na Kozlovce včetně příkopu na cestě na Křemenec.
  • KMS žádá o vytvoření dvou parkovacích míst (rozšíření stávajícího parkování) na ulici Cihlářské u č.p. 690/4 a parkovací místa osadit cedulí Vyhrazeno pro obyvatele domu.
ZASEDÁNÍ KMS (PROSINEC 2019)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *