Občané Svobodných Dvorů vytáhli do boje proti nelegálním ubytovnám

Ubytovny s cizinci, kteří jsou do České republiky dováženi jako levná pracovní síla, se stávají synonymem pro ohniska nepořádku a rostoucí kriminality. Občanům z Boční ulice, kteří každý den musí podobné patologické jevy snášet, došla trpělivost a nastoupili do boje proti byznysu s levnou pracovní sílou. Město přitom z těchto osob takříkajíc nic nemá. Naopak. Nese náklady spojené s provozem ubytoven, jako je odklízení odpadků, řešení zvýšeného počtu přestupků, rušení nočního klidu apod. Ve Svobodných Dvorech se nachází pouze dvě legální ubytovny (ubytovna MITRANS HK s.r.o. a ubytovna Dvorská, ubytovna Kavák se nachází na území Kuklen). Zato je zde řada objektů, které nejsou zkolaudovány jako ubytovací zařízení (často s nedůstojnými hygienickými podmínkami), příp. jsou pracovníci z ciziny ubytovaní ve standardních rodinných domech bez řádných nájemních smluv, v nichž pak bydlí v každém několikanásobně více osob, než je předpokládaný počet. Navíc částky, které daní pracovníci za ubytování platí, nepatří zrovna mezi nejnižší. Jak šel čas s ubytovnami ve Svobodných Dvorech a co se aktuálně děje, shrnují texty níže.

Leták petice (zdroj: Spolek Svobodné Dvory)
Časová osa aneb k čemu již došlo:
 • začátek listopadu 2020 – z podnětu neustálého znečišťování veřejného prostranství (pet lahve, plechovky od piva, lahve od tvrdého alkoholu, krabičky od cigaret apod.) a přeplněných kontejnerů proběhla na ulici Dvorská kontrola ze strany městské policie. Při této kontrole zjištěny 3 černé skládky, které byly následně předány k odstranění hradeckým službám. Kontejnery jsou pravidelně přeplněny. Prostor u kontejnerů bude i nadále monitorován. Dále byla provedena kontrola bývalé provozovny Ferda. Během kontroly bylo zjištěno, že se zde v zadní části objektu vyskytují osoby z Ukrajiny. Majitel budovy využívá objekt jako sklad stavebního materiálu (během kontroly nebyl zastižen). Magistrát měl s ním projednat navýšení sběrných nádob v souvislosti počtu osob v nemovitosti. Jestli se tam stalo, nevíme.
 • polovina listopadu 2020 – městská policie zkontrolovala ubytovny v ulicích Za Škodovkou a v ulici Dvorská. V ubytovně ul. Za Škodovkou ubytováno 68 osob (pouze 1 velký kontejner pro ubytovnu, svoz odpadu probíhá 1x týdně). V ubytovně Dvorská ubytováno 20 osob (3 velké kontejnery, 3 malé, svoz odpadu probíhá 1x týdně). Jednáno s majitelem areálu Ferda, na základě smlouvy ubytováno 5 osob (1 velký kontejner).
 • začátek července 2021 – obyvatelé Boční ulice opakovaně řeší problémy s velkým nepořádkem v okolí objektu domu č.p. 302/1 a přilehlého pozemku č.p. 303, v poslední době se tam objevily i krysy, které tu nikdy předtím nebyly a občas se vyskytnul i problém s nevhodným chováním ubytovaných. Majitel pozemku Ing. Dostál, jednatel společnosti R1R s.r.o., obyvatelům Boční ulice oznámil, že má už schválený projekt na výstavbu dvou třípatrových bytových jednotek, což vzbudilo obavy, že se zde vybuduje velkoubytovna.
 • 4. červenec – objevují se první problémy spojené s nelegálním ubytováváním osob v objektu z unimobuněk v areálu firmy Ligmet SD a.s., č. parc. 592/3. Vše začalo hlukem z hlasité konverzace a hudby. Zjištěno asi 12 mužů cizí národnosti. Obyvatelé Boční ulice informovali Cizineckou policii ČR, která přijela na kontrolu, nicméně do objektu nebyla vpuštěna. Poté byla část ubytovaných ihned odvezena a nahrazena jinými. Od té doby zde zasahovala Policie ČR téměř každodenně.
 • 15. červenec – obyvatelé Boční ulice se osobně setkávají se senátorem, zastupitelem města a svobodnodvorským rodákem Mgr. Janem Holáskem LLM., na které probrali možnosti řešení tohoto problému.
 • 17. červenec – v pozdních nočních hodinách došlo v areálu nelegální ubytovny ke rvačce mezi pěti opilými dělníky cizí národnosti, kdy bylo následně nutné jednoho z nich resuscitovat. Policie zadržela a legitimovala celkem 8 osob a toto jednání kvalifikovala jako trestný čin výtržnictví. Tentýž den kontaktovali obyvatelé Boční ulice redakci České televize s cílem celý problém veřejně medializovat.
 • 18. červenec – autor webu svobodnedvoryhk.cz Tomáš Merta se z pozice člena komise místní samosprávy setkává s místními obyvateli, aby zjistil aktuální stav, zároveň byla obyvatelům nabídnuta propagace celého problému na facebookové stránce Svobodných Dvorů.
 • 19. červenec – obyvatelé Boční ulice zaslali kompetentním orgánům a všem zastupitelům města dopis, ve kterém žádají o neodkladné prošetření této situace. Ve stejný den byla odvysílána reportáž Vlastimila Weinera, redaktora ČT, ve které zaznělo od majitele areálu Ligmet pana Rudolfa Nováka, že s nájemcem ubytovny vypoví smlouvu.
 • 21. červenec – byl informován odbor životního prostředí MMHK kvůli podezření na vznik nebezpečné skládky v areálu Ligmet (autovraky s olejovou vanou, barel od oleje a množí se další nebezpečné materiály). 
 • 22. červenec ubytovna stále funguje. Byl zaslán další podnět na Živnostenský úřad.
 • 23.–24. červenec na situaci postupně zareagovalo několik představitelů města. Náměstek primátora pro správu majetku města a městské organizace Pavel Marek sdělil, že legálnost ubytovny by měl řešit živnostenský odbor a legálnost pobytu a pracovních povolení by měla řešit cizinecká policie.
 • 26. červenec majitel areálu Ligmet Rudolf Novák sdělil, že nájemní smlouva na předmětné prostory byla vypovězena a nájemce skončí nejpozději ke konci srpna, přičemž bude usilovat o to, aby tomu bylo ještě dříve. Tato situace je však pro obyvatele Boční ulice nepřijatelná.
 • 28. červenec proběhla schůze obyvatel Boční ulice s náměstkem Markem, ředitelem Městské policie HK a se zástupcem Cizinecké Policie v naší ulici před objektem podniku Ligmet.
 • 2. srpenobyvatelé Bočné ulice kritizují laxní přístup vedení města k celému problému. Zarážejícím faktem navíc je, že většina ubytovaných v ubytovně jsou zaměstnanci firmy Matex HK, s.r.o. (každé ráno pro ně přijíždí automobil s logem této firmy a každé odpoledne je přiváží). Tato firma má valnou většinu stavebních zakázek od města. Obyvatelé znovu žádají neprodleně o okamžité uzavření provozu tohoto nelegálního ubytovacího zařízení. Pavel Bulíček, opoziční zastupitel města, informoval, že plocha, na které je ubytovna umístěna, je dle úplatného územního plánu města plochou sloužící k umístění staveb pro výrobu, skladování a manipulaci s materiály. Nelze zde tedy provozovat zařízení poskytující ubytovací služby, což jen potvrdilo nelegálnost tohoto zařízení. Člen rady města Jan Langer sdělil, že v této situaci musí jednat zejména stavební úřad. Pokud je zařízení zkolaudováno a provozováno jako kancelářský objekt,nelze v něm provozovat žádnou jinou činnost. 
 • 4. srpenobyvatelé Boční ulice zakládají spolek Svobodné Dvory, z.s. Předsedkyní spolku se stala jeho spoluzakladatelka a inciátorka občanské aktivity proti nelegální ubytovně v Boční ulici Jana Krejsarová.
 • 5. srpen byla natočena další reportáž ČT, která se odvysílala v Událostech. Jana Holásek vydává prohlášení, že nerozumí osobním útokům, které jsou na něj vedeny ze strany obyvatel Boční ulice a odmítá jakýkoliv střet zájmů (viz jeho FB stránka).
 • 6. srpen na webu Hradeckého deníku vyšel článek, který upozornil na podivné propojení mezi majitelem pozemku, na kterém nelegální ubytovna stojí, a hradeckými politiky Janem Holáskem a Martnem Soukupem. Holásek s otcem Rudolfa Nováka spoluvlastní dvě společnosti. Novák mladší v nich dělá jednatele. Jakýkoliv střet zájmů Holásek odmítá. Role mediátora se prý ujal proto, že zástupce obou stran osobně zná. Deník rovněž informoval, že obyvatelé Boční ulice se chystají zahájit protestní hladovku. Ještě téhož dne zareagoval na situaci primátor města Alexandr Hrabálek a konstatoval, že vedení města bohužel nedisponuje žádnými zákonnými nástroji, jak bychom tuto věc mohlo řešit.
 • 11. srpen – Jan Holásek informoval (viz jeho FB stránka), že tato problematická ubytovna skončí po dohodě do pátku 13. 8. Dle něj se doba potřebná na uzavření ubytovny zkrátila o několik měsíců, než kdyby celou záležitost řešily úřady. Spolek Svobodné Dvory upozorňuje na skutečnost, že není známý skutečný majitel společnosti Ligmet SD, a. s., což je v rozporu se zákonem 37/2011 Sb. Majiteli tak hrozí pokuta až do výše 500 000 Kč. Pokud nebude zapsán skutečný majitel, společnost mu nesmí vyplatit podíl na zisku nebo na jiných vlastních zdrojích, a to ani právnické osobě, jejímž je skutečným majitelem. Zároveň tento skutečný majitel ani právnická osoba, jejímž je skutečným majitelem, nesmí vykonávat hlasovací práva nebo rozhodovat jako společník. Společnost nesmí vyplatit podíl na zisku nebo na jiných vlastních zdrojích také právnické osobě nebo právnímu uspořádání, které nemají zapsaného žádného skutečného majitele. Zároveň tato právnická osoba nesmí vykonávat hlasovací práva nebo rozhodovat jako jediný společník společnosti.
 • 12. srpen – od čtvrtečního rána jsou dotčené pozemky Ligmetu SD, a. s. a přímo sousedící pozemky Areálu Svobodné Dvory, s. r. o. postiženy exekučním příkazem. Což jen klade další otázky. Kdo je skutečným majitelem Ligmetu a proč tak náhle jsou tyto pozemky v exekuci?
 • 13. srpen – ubytovna byla definitivně uzavřena! Nicméně část ubytovaných osob, všechno ženy slovenské národnosti, zůstala na chodníku, protože jim jejich zaměstnavatel nebyl schopen zajistit PCR testy a přechodné bydlení. Nejen kvůli tomu chystá spolek Svobodné Dvory vydat v pondělí další tiskovou zprávu.
 • 16. srpen – nelegální ubytovna byla zrušena, přesto zůstávají otazníky. Spolek Svobodné Dvory oznámil, že odkládá avizovanou protestní hladovku, nicméně požaduje uvést jméno skutečného majitele/majitelů podniku Ligmet SD, a.s a zároveň požaduje od skutečného majitele/majitelů písemné potvrzení, že v budoucnu k podobné situaci již nikdy nedojde, že v areálu podniku Ligmet SD, a.s. nebude zřízena nelegální a ani legální ubytovna. Po zastupitelích a radních města Hradec Králové požaduje neprodleně vydat územní opatření o stavební uzávěře, která znemožní realizovat v této oblasti města záměr, který by odpovídal využití budov pro dočasné ubytování jako ubytovny a to na celém území městské části Svobodných Dvorů. K tomuto poslednímu požadavku byla sepsána speciální petice.
 • 19. srpen – odstartoval sběr podpisů k petici proti budoucímu nežádoucímu rozvoji ubytoven na území Svobodných Dvorů.

Interaktivní mapa legálních a nelegálních ubytoven na území Svobodných Dvorů.

V současnosti je ve Svobodných Dvorech několik velkých stavebních projektů, které potřebují množství pracovní síly (jedná se zejména o dálnici D11 a developerské projekty Nová Pálenecká a Meteor II). Až budou tyto zakázky ukončeny, hrozí, že pracovníky z ciziny nahradí v legálních i nelegálních ubytovnách nepřízpusobiví. To by znamenalo vznik nové sociálně vyloučené lokality.

Nelegální ubytovna v areálu společnosti Ligmet, Boční ulice (foto: Tomáš Merta)