Odbor školství prověřil návrh KMS Svobodné Dvory o zapojení hřiště mateřské školy K Meteoru do systému otevřených dětských hřišť na území města Hradec Králové včetně souvisejících opatření a dospěl k následujícímu závěru:

Nesouhlasí s návrhem KMS Svobodné Dvory.

Zdůvodnění rozhodnutí:

Statutární město Hradec Králové v letech 2005 až 2013 v rámci programu „Prevence kriminality“ zrekonstruovalo a revitalizovalo školní hřiště a otevřelo je veřejnosti pod názvem „Otevřená školní hřiště“ (pod ZŠ) a „Otevřená dětská hřiště“ (pod MŠ). Při jejich instalaci a finanční podpoře na vlastní provoz vycházel odbor školství z analýzy místních podmínek a potřeb v rámci provedených šetření. Vždy se pečlivě zvažovaly především dostatečné prostorové podmínky tak, aby byl možný nerušený provoz vlastního hřiště a přiléhající mateřské nebo základní školy. Tato základní podmínka možného souběhu je v případě úvahy zveřejnění prostor u MŠ K Meteoru neuskutečnitelná neboť uvedená plocha je velmi stísněná (plocha cca 330 metrů čtverečních) a přímo navazuje k budově vlastní MŠ; žádný další vhodný prostor v areálu MŠ se nenachází.

Toto navrhované prostorové uspořádání (uvnitř stávající MŠ) neumožnuje případné bezproblémové využívání plochy veřejností před MŠ a vlastním provozem MŠ. Jeho zřízením by došlo k narušení bezpečného a bezproblémového zázemí MŠ.

Vyjádření nesouhlasu s návrhem KMS Svobodné Dvory je i v souladu s názorem ředitele školy Mgr. Pavla Baldy a vedoucí paní učitelky mateřské školy K Meteoru Mgr. Markétou Červenou.

Rodiny s dětmi z lokality Meteor si na své hřiště budou muset ještě počkat.

Mateřská škola K Meteoru (foto: Tomáš Merta)
OTEVŘENÉ HŘIŠTĚ PŘI MŠ K METEORU NEBUDE

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *