Jaké silnice nebo chodníky se budou ve Svobodných Dvorech opravovat v roce 2021?

Nejdůležitějšími opravami letos budou oprava chodníku a vozovky na ulici K Metelce (červen až srpen). Technické služby Hradce Králové (TSHK) mají lokálně naplánované tzv. bezbariérové opravy aneb opravy v místech křížení ulic či přechodů pro chodce – provedení snížení obrub, varovných a signálních pásů. Taktéž bude probíhat údržba mostů ve správě TSHK.

Co se událo v roce 2020?

Původně dle plánu oprav komunikací poskytnutých TSHK nebyla ve Svobodných Dvorech na rok 2020 naplánována žádná rekonstrukce místní komunikace. Svobodné Dvory tak byly jednou z mála částí města, kde nebyla naplánována oprava ani jednoho chodníku. To se však změnilo s opravou silnice I/35 a obou kruhových objezdů, které tvoří spojnici Svobodných Dvorů s Hradcem Králové. Jedinou použitelnou objízdnou trasou se tak stala ulice Spojovací na Kozlovce. Její stav se však rapidně zhoršil a město tak přistoupilo k její neplánované opravě, ke které došlo ve druhé polovině prázdnin. Značné poškození utrpěla kvůli již zmíněné uzavírce i komunikace na ulici K Dolíkám. Město se proto rozhodlo tuto komunikaci ve druhé polovině září opravit. Na konci října 2020 byla mimořádně opravena část Dvorské ulice v úseku křižovatka ulic Dvorská, K Meteoru a Cihlářská, a to na náklady Ředitelství silnic a dálnic ČR. Zdejší místní komunikace trpí nadměrnou zátěží kamionů ze stavby dálnice D11. Oprava dalších komunikací snad bude brzy následovat.

V roce 2020 byla ještě dokončena výstavba chodníku v ulici Spojovací. Předmětem tohoto projektu spolufinancovaného Evropskou unií bylo vybudování chodníku, dvou zastávek veřejné dopravy, míst pro přecházení, řešení odvodnění a realizace vyvolaných investic (přeložky sítí a zeleň).

Nový chodník a opravená silnice na ulici Spojovací (foto: Tomáš Merta)