Aktuální dění okolo linky č. 16 ve Svobodných Dvorech

Koncem července 2020 se na Komisi místní samosprávy Svobodné Dvory obrátil Magistrát města Hradec Králové s požadavkem, aby se vyjádřila k návrhu změny trasování linky č. 16 přes centrum města. Linka by nově jezdila mezi muzeem a Fortnou (zastávka Zimní stadion) kolem magistrátu města a ul. Komenského, kde se nachází množství úřadů a škol.

KMS Svobodné Dvory chtěla znát názor veřejnosti, reakce na Facebooku i zde na webu byly smíšené, nicméně odpor veřejnosti k tomuto návrhu je zřejmý. O tom, jak město naložilo s těmito připomínkami, se dozvíme pravděpodobně během roku 2021. Sledujte tyto stránky a budete v obraze.

Vzhledem k pokračující výstavbě dálnice D11 bude od 13. 1 .2021 do 31. 1. 2022 uzavřena pro veškerý provoz část Klacovské ulice (úsek mezi Svobodnými Dvory a Chaloupkami). Více informací zde.

Z důvodu částečné uzavírky ulice Za Škodovkou dochází od 1. 3. 2021 do 30. 6. 2022 ke změně trasy linek č. 16 a 16Š v úseku Hlavní nádraží – Svobodné Dvory. Více informací zde.

Jaká je současnost a budoucnost městské hromadné dopravy ve Svobodných Dvorech?

Současný stav

Srdcem městské hromadné dopravy (MHD) ve Svobodných Dvorech je linka č. 16, která je nejdelší linkou MHD v Hradci Králové.

Tato autobusová linka slouží ke spojení Svobodných Dvorů a jeho částí Chaloupky a Kozlovka s centrem města, Třebší a Roudničkou, zároveň obsluhuje vybranými spoji obec Stěžery a její místní části Charbuzice a Stěžírky. Linka má několik variant trasy, na obou koncích obsluhuje různými spoji různé zastávky. Průměrná vzdálenost jednotlivých zastávek je 557 metrů.

Trasa linky č. 16:

Roudnička – Roudnička U rybníka– Park Golf – Zámeček – Nové Podzámčí –) Podzámčí – Třebeš školka– Příčná – U Dvora – Heyrovského (tam) – Fakultní nemocnice B (zpět) – Zimní stadion – Adalbertinum – Muzeum – Centrál – OD Tesco a Atrium – Hlavní nádraží – ZVU – Žižkov – Kavák – Zelenina – Svobodné Dvory – Dvorská – Dělnický dům – Svobodné Dvory škola – …
A) … – Kozlovka (konečná zastávka)
B) … – Kravín – Chaloupky – Chaloupky U křížku – Charbuzice křižovatka – (Charbuzice – Stěžírky –) Stěžery zastávka – Stěžery CIS – Stěžery kostel – Stěžery (konečná zastávka)
a po stejné trase zpět

Linka má na obou koncích své trasy pásma. Polovina všech spojů ze zastávky Svobodné Dvory škola pokračuje do zastávky Kozlovka, kde jsou ukončeny. Druhá polovina spojů pokračuje ze zastávky Svobodné Dvory škola do zastávky Kravín a dále směr Chaloupky a Stěžery. Některé z těchto spojů pak navíc zajíždějí do obcí Charbuzice a Stěžírky (tyto zároveň vynechávají zastávku Stěžery zastávka). Na druhé straně trasy jsou vybrané spoje ukončeny v zastávce Podzámčí. V pracovních dnech a o víkendech jsou vybrané spoje vedeny pouze v trase Hlavní nádraží – Podzámčí (a zpět).

V základní trase Podzámčí – Svobodné Dvory je linka provozována v pracovní dny v intervalu cca 10–50 minut (1–4 spoje za hodinu). Polovina těchto spojů je ukončena v zastávce Kozlovka (varianta A), druhá polovina pokračuje směr Chaloupky a Stěžery (některé z nich ještě jedou navíc přes Charbuzice a Stěžírky). Na druhé straně trasy je většina spojů vedena až do části Roudnička, v Podzámčí je ukončeno pouze několik spojů v obdobích ranní a odpolední špičky. O víkendu je zajištěn v úseku Podzámčí – Hlavní nádraží pravidelný interval 26–34 minut. V ostatních částech trasy jede zhruba polovina spojů (1–2 spoje za hodinu). Obsluha obce Stěžery je tak zajištěna v pracovních dnech 1 – 2 spoji za hodinu, o víkendech v intervalu okolo 90 minut. Obce Stěžírky a Charbuzice obsluhuje v pracovní dny mezi 4 a 21 hodinou celkem 9 spojů (cca 1 spoj každé 2 hodiny). O víkendech jsou pak přes tyto obce vedeny 4 spoje v rámci celého dne.

Linka není proložena s žádnou jinou linkou MHD a nejsou vytvořeny ani přímé návaznosti na další linky.

Mapu trasy linky č. 16 a obsazenost na jednotlivých zastávkách dobře ilustruje stránka hkcity.cz.

Budoucnost

V roce 2017 si nechal Magistrát města Hradce Králové zpracovat strategický dokument pro rozvoj veřejné dopravy, ve zkratce označovaný jako SUMF. Rozsah a kvalita zpracování dokumentu podléhá jasně definovaným požadavkům Evropské unie. Schválený dokument je pak podmínkou pro čerpání prostředků z evropských fondů a je vyžadován Evropskou komisí. Součástí dokumentu je i anayltická část, ze které byl převzat text výše.

S ohledem na moderní přístupy k řešení MHD a na základě získaných dat o potřebách přepravy obyvatel města Hradec Králové byly v rámci SUMFu navrženy vize, cíle, opatření a aktivity v jednotlivých časových horizontech, které povedou k podpoře, zatraktivnění a samotnému rozvoji MHD v Hradci Králové.

Navržené změny obslužnosti Svobodných Dvorů MHD

Klíčový bod dokumentu: S linkou č. 16 se již ve Svobodných Dvorech dále nepočítá, obsluha Svobodných Dvorů a Stěžer bude nově řešena linkami č. 26 a 36.

Linku č. 16 nově zkrácenou do centra města by měla nahradit nová linka č. 26. S ohledem na vzdálenost místní části Svobodné Dvory od centra a s ohledem na nově zajištěné frekventované spojení v úseku centrum – Terminál HD (přes Centrál i Gočárovu třídu) je linka vedena pouze k Adalbertinu a blokovou smyčkou přes Gočárovu třídu a Střeleckou ulicí zpět.

Trasa linky č. 26 bude následující: Kozlovka – Svobodné Dvory škola – Dělnický dům – Dvorská – Svobodné Dvory – Zelenina – Kavák – Žižkov – ZVU – Hlavní nádraží – OD Tesco a Atrium – Centrál – Muzeum – Adalbertinum – Ulrichovo náměstí – Střelnice – OD Tesco a Atrium – Hlavní nádraží – ZVU – Žižkov – Kavák – Zelenina – Svobodné Dvory – Dvorská – Dělnický dům – Svobodné Dvory škola – Kozlovka

Ve špičkách pracovních dní je zaveden interval 30 minut, v ostatních obdobích a ve dnech pracovního klidu pak 60 minut. V úseku Svobodné Dvory – centrum je linka proložena s linkou č. 36 na výsledný interval 15 minut ve špičce a 30 minut v ostatních obdobích.

Linku č. 16 by nově ve Stěžerách měla nahradit linka č. 36. S ohledem na vzdálenost obce Stěžery od centra a s ohledem na nově zajištěné frekventované spojení v úseku centrum – Terminál HD (přes Centrál i Gočárovu třídu) je linka vedena pouze k Terminálu HD.

Trasa linky č. 36 bude následující: Stěžery – Stěžery kostel – Stěžery CIS – Stěžery zastávka – (Stěžírky – Charbuzice) – Charbuzice křižovatka – Chaloupky U křížku – Chaloupky – Kravín – Svobodné Dvory škola – Dělnický dům – Dvorská – Svobodné Dvory – Zelenina – Kavák – Žižkov – ZVU – Hlavní nádraží – Terminál HD

V případě, že by obec Stěžery neměla o některé spoje zájem, byly by tyto spoje ukončeny ve Svobodných Dvorech.

Ve špičkách pracovních dní je zaveden interval 30 minut, v ostatních obdobích a ve dnech pracovního klidu pak 60 minut. V úseku Svobodné Dvory – centrum je linka proložena s linkou č. 26 na výsledný interval 15 minut ve špičce a 30 minut v ostatních obdobích.