Developerská společnost IMO – STAR 98 s.r.o. získala dne 2. 11. 2020 kladné stanovisko k umístění stavby Obytný soubor Nová Pálenecká – ETAPA II, obsahující veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, rodinné domy, přípojky a připojení rodinných domů na pozemku p.č. 539/46, 539/34, 539/1, 539/2, 849, 545/1, 615/20, 853/3, 850/1 v Hradci Králové, k.ú. Svobodné Dvory.

Záměr obsahuje stavby:

 • SO 101 RD typ 06
 • SO 102 – SO 109 řadový RD typ 01
 • SO 110 – SO 115 RD typ 06
 • SO 116 – SO 117 RD typ 07
 • SO 118 – SO 122 RD typ 06
 • SO 123 – SO 126 řadový RD typ 01
 • SO 127 – SO 128 RD typ 05
 • SO 129 RD typ 01
 • SO 134 přeložka plynu
 • SO 135 vodovod
 • SO 136 kanalizace splašková
 • SO 137 kanalizace dešťová
 • SO 138 rozvody NN
 • SO 139 datové rozvody
 • SO 140 komunikace a zpevněné plochy
 • SO 141 hrubé terénní úpravy
 • SO 142 veřejné osvětlení
 • SO 143 sadové úpravy (neumísťují se)
 • SO 144 oplocení
 • SO 146 rozšíření stávající plochy pro tříděny odpad
Celkem zde bude vybudováno 29 nových domů. Záměr bohužel NEOBSAHUJE žádnou ze staveb občanské vybavenosti. Ačkoliv je ve výkrese zakreslena plocha určená pro sport, tak není zřejmé, co zde vlastně vznikne. Záměr sportovní stavbu ani hřiště neuvádí.
 
Dokumentace k územnímu rozhodnutí bude na Úřední desce MMHK vyvěšena do 21. 11. 2020.
Koordinační výkres Nová Pálenecká - ETAPA II (zdroj: úřední deska MMHK)
II. ETAPA NOVÉ PÁLENECKÉ ZÍSKALA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ