Z důvodu výstavby nadjezdu přes dálnici D11 byla linka č. 16 vedena po objízdné trase a po více než roce se tak vrací na svou původní trasu.

Po konci této uzavírky se od 1. 2. 2022 linka č. 16 vrací v úseku Svobodné Dvory škola – Stěžery, na svoji původní trasu přes zastávku Kravín (stále pokračuje výluka linky č.16 v ul. Za Škodovkou a linka tedy nadále jezdí přes Terminál hromadné dopravy).

Ve všech režimech dopravy dochází v odpoledních a večerních hodinách u linky č. 16 ke změně jízdního řádu po celé délce své trasy z důvodu snížení počtu některých spojů, které již nebudou končit ve Stěžerách, ale budou ukončeny na konečné zastávce Kozlovka. K této změně dochází na žádost obce Stěžery.

Do Stěžer nebudou zajíždět tyto spoje: V pracovní den v 18:16 a 21:02 z Hlavního nádraží, v sobotu v neděli v 13:15 a 19:15. Tyto spoje budou končit na Kozlovce.

Školních dětí se tyto změny nedotknou.

Také je upraveno pásmo od 8 do 13 hodin v pracovní den omezení dopravy (školní prázdniny 2. sloupeček na JŘ) který bude stejný jako pracovní den. To znamená, že se zvětší počet spojů do Svobodných Dvorů a spoje budou končit na Kozlovce.

Na Kozlovku budou jezdit o 2 spoje více v pracovní den, o 6 spojů v pracovní den omezení dopravy.

Linka č. 16 bude v letošním roce procházet ještě třemi změnami z důvodu výluk:

  • přelom března a dubna změna trasy z důvodu opravy křižovatky Fortna
  • 1. 7. 2022 ukončení opravy ulice Za Škodovkou
  • asi říjen nebo listopad ukončení opravy křižovatky Fortna

Na případné úpravy budou příležitosti.

Linka č. 16 je jediná linka, kde jsou přidány spoje v omezení dopravy na základě žádostí občanů.

AUTOBUSY MHD SE V ÚNORU VRÁTÍ NA KLACOVSKOU

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.