Nevhodné parkování vozidel ve Svobodných Dvorech – neznalost nebo záměr?

Parkování, nebo též doprava v klidu, patří mezi nedílnou součást dopravního systému měst. Řidiči se však, ať už vědomě či nevědomě, stále častěji dopouštějí dopravních přestupků, které mají nebo mohou mít vliv nejen na bezpečnost silničního provozu, ale také na bezpečnost chodců.

Nejčastější přestupky, kterých se řidiči ve Svobodných Dvorech dopouštějí:

 • stání v nepřehledné zatáčce a v její těsné blízkosti
 • stání na přechodu pro chodce a ve vzdálenosti kratší než 5 metrů před ním
 • stání na křižovatce a ve vzdálenosti kratší než 5 metrů před a za hranicí křižovatky (tento zákaz neplatí v obci na křižovatce tvaru „T“ na protější straně vyúsťující pozemní komunikace)
 • stání u zastávky autobusu
 • stání před vjezdem na pozemní komunikaci z polní nebo lesní cesty nebo z místa ležícího mimo pozemní komunikaci
 • stání na veřejné zeleni
 • stání na jiných místech, kde by tím byla ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích

Z konkrétních případů můžeme zmínit:

 • nebezpečné stání před obchůdkem na křižovatce ulic Dvorská, K Meteoru a Cihlářská (snížení rozhledových poměrů)
 • příčné i podélné parkování na chodnících podél celé Dvorské ulice (včetně stání před vjezdy)
 • nevhodné parkování před poštou (snížení průjezdnosti ulice Dvorská a stání před vjezdy)
 • živelné parkování na ulici Spojovací u základní školy ráno před vyučováním a odpoledne po vyučování (tzv. fenomén mamataxi)
 • živelné parkování na ulici K Dolíkám ráno před začátkem a odpoledne na konci výuky v mateřské škole
 • stání před křižovatkami a vjezdy v ulici K Meteoru
 • podélné stání na chodnících v ulici U Cihelny
 • parkování na zeleni v parčíku v ulici Bohdanečská
Nevhodné parkování na chodníku má za následek snížení jeho průchodnosti, např. pro kočárky
Nevhodné parkování na chodníku má za následek snížení jeho průchodnosti, např. pro kočárky
Nevhodné parkování na chodníku má za následek snížení jeho průchodnosti, např. pro kočárky
Parkování na ulici v obytné zóně mimo parkovací stání není dovoleno (Cihlářská ulice)

Samostatným případem je pak nevhodné parkování v obytných zónách. Řidiči při parkování v obytné zóně, označené svislou dopravní značkou IP 26 (vpravo), mohou parkovat jen na místech, která jsou označena jako parkoviště. Mimo tato parkoviště může řidič pouze zastavit, a to na nezbytnou dobu potřebnou k naložení nebo vyložení nákladu, či k vystoupení nebo nastoupení osoby. Bez zřetele na to, zda jinak neporušují další pravidlo, musí zachovat 3 m šíře pro jízdní pruh. Obytnými zónami ve Svobodných Dvorech jsou ulice Cihlářská a Postranní, K Meteoru (u bytových domů), Františka Komárka, Hannova a Kochanova. Stáním mimo vyznačená místa v obytné zóně riskujete pokutu od městské policie, snižujete bezpečnost místních dětí a komplikujete případné zásahy integrovaného záchranného systému (k poslednímu takovému případu došlo 22. května 2020 v ulicích Cihlářská a Postranní).

Ulice Cihlářská je typickým příkladem obytné zóny, kde se parkuje mimo vyznačená parkovací místa