Kde se ve Svobodných Dvorech nejvíce bourá?

Díky Centru dopravního výzkumu (CDV) je možné od roku 2007 lokalizovat všechny dopravní nehody v Česku a to prostřednictvím aplikace Statistické vyhodnocení nehod v mapě, kterou CDV provozuje ve spolupráci s Policií ČR.

Během necelých patnácti let se ve Svobodných Dvorech odehrálo čtyřista dopravních nehod. K největšímu počtu nehod došlo během přejíždění z jednoho pruhu do druhého nebo z důvodu nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem, nevěnování se řízení vozidla či nedání přednosti.

Z celkového počtu zdejších nehod se 60 % z nich odehrálo na silnici I/11, která je nejvytíženější komunikací ve Svobodných Dvorech a jedna z nejvytíženějších silnic v celém Královéhradeckém kraji. Kritickým místem je zde okružní křižovatka s Dvorskou ulicí a velká okružní křižovatka u ČKD (část z ní spadá i do katastru Svobodných Dvorů). Významně se bourá i u čerpací stanice. Dalším ohniskem nehod jsou místní komunikace, které se podílejí na třetině všech nehod. Máme na mysli zejména ulici Dvorskou a to hlavně v části od ulice Pálenecká po ulici Za Škodovkou. Problémová je i křižovatka ulic Spojovací x Dvorská x Klacovská (celkem 5 nehod) a ulice Klacovská v celé její délce. Zvláště pak její zaustění do silnice III/32436 v Chaloupkách, které se vyznačuje svojí nepřehledností.

Svůj podíl na dopravních nehodách ve Svobodných Dvorech i v celém Hradci Králové má houstnoucí doprava. V roce 2016 bylo na silnici I/11 během celostátního sčítání dopravy napočítáno téměř 19 tisíc vozidel, z toho přes 5,5 tisíce nákladních vozidel. Oproti roku 2010 se jedná o 22% nárůst. Na ulici Dvorská v úseku silnice I/11 až ulice Za Škodovkou pak bylo v roce 2016 napočítáno 4 600 vozidel a 500 nákladních vozidel (zejména ty s hmotností nad 3,5 tuny nemají na této komunikaci co dělat), tj. o 18 % více než v roce 2010. Uvidíme, jaké výsledky přinese právě probíhající sčítání dopravy, které by mělo skončit v první polovině příštího roku.

Statistika nehod ve Svobodných Dvorech v období 1/2006–7/2021

0
Počet nehod
0
Zraněných osob
0
Usmrcená osoba
Zákazová značka v ulici Dvorská pro vozidla nad 3,5 tuny (foto: Tomáš Merta)
Značka upozorňující na zvýšený pohyb dětí v ulici K Dolíkám (foto: Tomáš Merta)